Zespołu ds. Promocji i Mediów KRD

Głównym celem Zespołu ds. Promocji i Mediów KRD jest nadzór nad portalami społecznościami organizacji: Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin oraz prowadzenie działań promujących organizację.

Zespół ds. Promocji i Mediów podlega bezpośrednio pod Rzecznika Prasowego KRD:
mgr inż. Jakub Zielonka (jakub.zielonka@krd.edu.pl)

Skład zespołu:

mgr inż. Małgorzata Kubiak – Przewodnicząca Zespołu, zastępca Rzecznika Prasowego KRD

Uczelnia: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Kontakt: malgorzata.kubiak@krd.edu.pl


mgr inż. Julia Milewicz

Uczelnia: Politechnika Poznańska

Kontakt: julia.milewicz@krd.edu.pl


mgr Marta Tuszyńska

Uczelnia: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Kontakt: marta.tuszynska@krd.edu.pl


mgr Agnieszka Mikucka

Uczelnia: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Kontakt: agnieszka.mikucka@krd.edu.pl


mgr inż. Miłosz Worwa

Uczelnia: Politechnika Krakowska

Kontakt: milosz.worwa@krd.edu.pl


Poprzednie kadencje:

mgr Patrycja Uram– Przewodnicząca Komisji

Uczelnia: Instytut Psychologii Polskiej Akademia Nauk, Warszawa

mgr inż. Dominika Siegieda (Malarczyk)– Wiceprzewodnicząca Komisji

Uczelnia: Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk, Lublin

mgr inż. Edyta Mazur– Wiceprzewodnicząca Komisji

Uczelnia: Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk, Kraków

mgr Ewelina Milart-Członkini Komisji

Uczelnia: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

mgr Kinga Krukowska- Członkini Komisji

Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński

lek. wet. Gustaw Szafraniec– Członek Komisji

Uczelnia: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa

mgr inż. Jagoda Szafrańska– Członkini Komisji

Uczelnia: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

mgr Matylda Wacławska– Członkini Komisji

Uczelnia: Uniwersytet Warszawski

mgr Marcin Wiorek– Członek Komisji

Uczelnia: Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk, Kraków

Monika Bieńkowska
Ania Kurowska
Ewelina Milart
Iwona Michałowska 

Ania Kurowska
Iwona Michałowska
Łucja Zielińska-Tomczak

Iwona Michałowska