Komisja Prawna

Głównym zadaniem Komisji Prawnej jest wsparcie merytoryczne Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów, w tym przygotowywanie opinii prawnych i zewnętrznych stanowisk m.in. w sprawie projektów aktów prawnych.


Przewodnicząca

mgr Adriana Kuligowska
Uniwersytet w Białymstoku

Kontakt: adriana.kuligowska@krd.edu.pl


Członkowie:

mgr Przemysław Brzozowski (Uniwersytet w Białymstoku)

mgr Weronika Sołkiewicz (Uniwersytet w Białymstoku)

mgr Monika Raczyńska (Akademia WSB)

mgr Cezary Łukasz Golędzinowski (Uniwersytet Warszawski)

mgr Mateusz Lewandowski (Katolicki Uniwersytet Lubelski)


Osoby z głosem doradczym w Komisji Prawnej:

mgr Przemysław Brzuszczak (Uniwersytet Warszawski/Szkoła Główna Handlowa w Warszawie).

Nabór do Zespołu jest ciągły. Jeśli chcesz dołączyć wyślij e-mail na adres: sekretariat@krd.edu.pl