Komisja Prawna

Głównym zadaniem Komisji Prawnej jest wsparcie merytoryczne Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów, w tym przygotowywanie opinii prawnych i zewnętrznych stanowisk m.in. w sprawie projektów aktów prawnych.


Przewodniczący

mgr Przemysław Brzuszczak 
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Warszawski

Kontakt: przemyslaw.brzuszczak@krd.edu.pl


Członkowie:

Adrian Jagiełło (Krakowska Akademia im A. Frycza Modrzewskiego w Krakowie),
Aleksandra Stachelska (Uniwersytet w Białymstoku),
Igor Kilanowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie),
Paweł Kupis (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie).
Paweł Mardarowicz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie),
Paweł Śmiałek (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie),
Mateusz Hypiak (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II),
Krzysztof Wiliński (Uniwersytet Warszawski),Joanna Skwarska-Kędziora (Uniwersytet SWPS),
Paweł Sobotko (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie),
Przemysław Brzuszczak (Uniwersytet Warszawski/Szkoła Główna Handlowa w Warszawie),
Marta Dąbrowska (Uniwersytet w Białymstoku),
Anna Chciałowska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie).

Nabór do Zespołu jest ciągły. Jeśli chcesz dołączyć wyślij e-mail na adres: sekretariat@krd.edu.pl