Komisja Prawna

Głównym zadaniem Komisji Prawnej jest wsparcie merytoryczne Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów, w tym przygotowywanie opinii prawnych i zewnętrznych stanowisk m.in. w sprawie projektów aktów prawnych.Przewodnicząca

apl. radc. Barbara Pietrzyk-Tobiasz

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Kontakt: barbara.pietrzyk-tobiasz@krd.edu.pl


Członkowie:

mgr Marcin Dorochowicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Nabór do Zespołu jest ciągły. Jeśli chcesz dołączyć wyślij e-mail na adres: sekretariat@krd.edu.pl