Komisja Prawna

Głównym zadaniem Komisji Prawnej jest wsparcie merytoryczne Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów, w tym przygotowywanie opinii prawnych i zewnętrznych stanowisk m.in. w sprawie projektów aktów prawnych.


Przewodnicząca

apl. radc. Barbara Pietrzyk-Tobiasz

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Kontakt: barbara.pietrzyk-tobiasz@krd.edu.pl


Członkowie:

mgr Weronika Sołkiewicz (Uniwersytet w Białymstoku)

mgr Monika Raczyńska (Akademia WSB)

mgr Marcin Dorochowicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

mgr Piotr Marcin Gajewski (Uniwersytet Gdański)

mgr Malwina A. Tkacz (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

mgr Mateusz Derdak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublin

r. pr. Rafał Matusik (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)

Nabór do Zespołu jest ciągły. Jeśli chcesz dołączyć wyślij e-mail na adres: sekretariat@krd.edu.pl