Zespół ds. Współpracy Międzynarodowej

Przewodnicząca zespołu
mgr Aleksandra Lewandowska 
Uniwersytet w Białymstoku
Adres e-mail: aleksandra.lewandowska@krd.edu.pl
Skład zespołu:
 • Aleksandra Andrzejowska
 • Sanjana Dutt
 • Aleksandra Dyderska
 • Paweł Jagoda
 • Wojciecha Kilan
 • Dawid Jakub Kramski
 • Maciej Lachowicz
 • Klaudia Miętkiewska
 • Kinga Milewska
 • Monika Raczyńska
 • Malwina Tkacz
 • Zofia Utri