I Otwarte Posiedzenie Zarządu 2022

Drogie Doktorantki, Drodzy Doktoranci

W sobotę 26.02.2022 r. odbyło się I Otwarte Posiedzenie Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Wydarzenie miało formę hybrydową. Część stacjonarna miała miejsce w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego.

Współorganizatorami wydarzenia byli:
Uniwersytet Łódzki
Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego
Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

I Otwarte Posiedzenie Zarządu rozpoczął Przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów mgr inż. Jarosław Olszewski. Po powitaniu gości przez Przewodniczącego głos zabrali:
Pani Rektor Uniwersytetu Łódzkiego, prof. Elżbieta Żądzińska, prof. Lucyna Woźniak, Prorektor UM w Łodzi ds. Rozwoju Nauki oraz Przewodniczący Rady Głównej Nauki Szkolnictwa Wyższego
dr. hab. Marcin Pałys. W swoich wystąpieniach wskazywali przede wszystkim na wyjątkową sytuację, która wymaga od społeczności akademickiej pełnej mobilizacji oraz wyrazu solidarności i pomocy z obywatelami Ukrainy.

Podczas I Otwartego Posiedzenia Zarządu zorganizowaliśmy dwa panele dyskusyjne:

  1. Doktoranci z niepełnosprawnościami w środowisku akademickim – aktualne wyzwania i możliwe kierunki zmian

Moderatorzy panelu:
mgr Sebastian Czechowicz
mgr Monika Wilanowska

Paneliści:
prof. dr hab. Janina File
dr hab. Anna Fidelus, prof. UKSW
dr Anna Gutowska-Ciołek
mgr Katarzyna Fedejko

2. Relacje doktoranta z promotorem

Moderatorka panelu:
mgr Luiza Łańko

Paneliści:
dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK
dr hab. Jarosław Korpysa, prof. US
Tomasz Piotrowski – Zastępca Dyrektora w Departamencie Nauki MEIN
mgr Wojciech Kiełbasiński

Podczas debaty zostały poruszone również takie tematy jak:
– pomoc obywatelom Ukrainy
– kwestia przedłużeń przewodów doktorskich
– kwestia podwyżek stypendiów doktoranckich

Następnego dnia członkowie szerokiego zarządu oraz zaproszeni goście mieli przyjemność uczestniczyć w zorganizowanym szkoleniu dotyczącym umiejętności miękkich oraz zasad budowania zespołu, poprowadzonego przez Panią Katarzyne Preidl – Założyciel centrum szkoleniowo coachingowego BE-PRO. Szkolenie wprowadziło dużo pozytywnej energii oraz motywacji do dalszej pracy na rzecz społeczności doktoranckiej.

Krajowa Reprezentacja Doktorantów pragnie serdecznie podziękować współorganizatorom I Otwartego Wydarzenie za wszelką udzieloną pomoc. Dziękujemy:

  • Pani Rektor Uniwersytetu Łódzkiego, prof. dr hab. Elżbiecie Żądzińskiej
  • Panu Rektorowi Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, prof. dr hab. n. med. Radzisławowi Kordek
  • Pani Prorektor ds. Rozwoju Nauki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, prof. Lucynie Woźniak, Prorektor UM
  • Uczelnianej Radzie Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego
  • Uczelnianej Radzie Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Dziękujemy Pani Katarzynie Preidl za przeprowadzenie szkolenia dla Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

Również gorąco dziękujemy wszystkim uczestnikom, którzy wzięli udział w wydarzeniu.

Nagranie I Otwartego Posiedzenia Zarządu można znaleźć w poniższym linku:

<link>

Galeria zdjęć