II Otwarte Posiedzenie Zarządu w Białymstoku 2022

 Doktoranci, Doktorantki !

24.06 w murach Politechniki Białostockiej odbył się Zjazd Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych, w którym mieliśmy przyjemność uczestniczyć. Szczegóły znajdziecie na stronie:

<link>

Następnego dnia odbyło się II Otwarte Posiedzenie Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Wydarzenie rozpoczął Przewodniczący KRD mgr Jarosław Olszewski. Następnie głos zabrali Pani Rektor Politechniki Białostockiej – dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, Prorektor ds. Nauki i współpracy międzynarodowej UwB – prof. dr hab. Izabela Święcicka,  Sekretarz Województwa Podlaskiego – Tomasz Szeweluk.

Podczas II OPZ odbyły się dwa panele tematyczne:

  1. 3 lata szkoły doktorskiej – doświadczenia i perspektywy

Moderator: mgr Sebastian Czechowicz

Paneliści:

Dyrektor Departamentu Nauki Ministerstwa Edukacji i Nauki – Izabela Stępień,

Specjalista ds. Prawa szkolnictwa wyższego i nauki – dr Łukasz Kierznowski,

Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UwB – dr hab. Ewa Gruszewska prof. UwB,

Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UwB – dr hab. Anna Nosek prof. UwB,

Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UwB – dr hab. Monika Naumowicz prof. UwB,

Dyrektor Szkoły Doktorskiej Politechniki Białostockiej – prof. dr hab. inż. Michał Kuciej,

Dyrektor Szkoły Doktorskiej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego –
dr hab. Justyna Franc Dąbrowska, prof. SGGW.

2. Efekty ewaluacji podmiotów naukowych w kontekście kształcenia doktorantów

Moderator: mgr Natalia Greniewska

Paneliści:

Rektor Politechniki Białostockiej – dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB,

Prorektor ds. Nauki i współpracy międzynarodowej UwB – prof. dr hab. Izabela Święcicka,

Rada Młodych Naukowców – dr Diana Dajnowicz-Piasecka,

Dyrektor Szkoły Doktorskiej UMB – prof. dr hab. n. med. Barbara Mroczko,

Prezes Zarządu Fundacji CRE8 – mgr inż. Michał Gajda.

Ważnym punktem podczas obrad było podpisanie Podlaskiego Porozumienia Doktorantów. Podpisy pod oficjalnym dokumentem złożyli: Przewodniczący URSD Politechniki Białostockiej mgr inż. Piotr Golonko oraz Przewodniczący USRD Uniwersytetu w Białymstoku mgr Przemysław Brzozowski.

Ostatnim punktem w planie były rozmowy na temat istotnych zmian w statucie Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

Krajowa Reprezentacja Doktorantów pragnie serdecznie podziękować współorganizatorom II Otwartego Wydarzenie za wszelką udzieloną pomoc. Dziękujemy:

Pani Rektor Politechniki Białostockiej – dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB

Pani Prorektor ds. Nauki i współpracy międzynarodowej UwB – prof. dr hab. Izabela Święcicka

Dyrektor Szkoły Doktorskiej UMB – prof. dr hab. n. med. Barbara Mroczko

Marszałkowi Województwa Podlaskiego – Artur Kosicki

Uczelnianej Radzie Samorządu Doktorantów Politechniki Białostockiej

Uczelnianej Radzie Samorządu Doktorantów Uniwersytetu w Białymstoku

Uczelnianej Radzie Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Porozumieniu Doktorantów Uczelni Technicznych

Również gorąco dziękujemy wszystkim uczestnikom, którzy wzięli udział w wydarzeniu.

Galeria zdjęć (fot. Piotr Awramiuk, Politechnika Białostocka)