Doktoranckie Forum Uczelni Medycznych – DFUM

Doktoranckie Forum Uczelni Medycznych (DFUM) to ogólnopolska organizacją zrzeszającą delegatów reprezentujący samorządy doktorantów uczelni należących do Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (KRAUM) oraz V Wydział Polskiej Akademii Nauk blisko współpracująca i związana z Krajową Reprezentacją Doktorantów. Forum utworzone zostało 22 lipca 2017 roku na mocy deklaracji założycielskiej podpisanej w Łodzi. Jego członkami są obecnie:
– Gdański Uniwersytet Medyczny;
– Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie;
– Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach;
– Uniwersytet Medyczny w Białymstoku;
– Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu;
– Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu;
– Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy;
– Uniwersytet Medyczny w Lublinie;
– Uniwersytet Medyczny w Łodzi;
– Warszawski Uniwersytet Medyczny
– Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum
– V Wydział Polskiej Akademii Nauk

Członkowie w Statucie DFUM, za główne cele organizacji uznali reprezentowanie środowiska doktorantów uczelni medycznych poprzez wymianę informacji, organizację przedsięwzięć naukowych, opiniowanie i występowanie z propozycjami aktów prawnych. Na płaszczyźnie DFUM toczą się wieloaspektowe dyskusje dotyczące samorządności, funkcjonowania samorządów doktoranckich uczelni medycznych oraz ochrony praw doktorantów.
Skład Zarządu na kadencję 2022/2023 tworzą:
Przewodnicząca: Małgorzata Grochocka reprezentująca Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;
I Wiceprzewodnicząca: Joanna Smolarczyk reprezentująca Śląski Uniwersytet Medyczny;
II Wiceprzewodniczący: Jakub Morze z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

W tym roku DFUM był jednym z Ambasadorów Targów Pracy Work&Science Forum organizowanych przez Krajową Reprezentację Doktorantów. Wydarzenie odbyło się w formie hybrydowej w dniach 21.10.2022 – 17.11.2022. 

Kontakt: dfumed@gmail.com

Dane przekazane przez DFUM, aktualne 2022/12/04