Doktoranckie Forum Uniwersytetów Polskich – DFUP

Doktoranckie Forum Uniwersytetów Polskich (DFUP) zostało powołane w lipcu 2013 roku na Uniwersytecie Gdańskim. Członkami Porozumienia są Samorządy Doktorantów Uniwersytetów zrzeszonych w Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Głównymi zadaniami porozumienia są: reprezentacja na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej środowisk doktorantów uniwersytetów, a także współpraca z organizacjami doktoranckimi w Polsce i za granicą (w tym Krajową Reprezentacją Doktorantów, porozumieniami branżowymi i lokalnymi), organizacja i wsparcie inicjatyw naukowych, kulturalnych i integracyjnych skierowanych do środowiska doktoranckiego, wymiana informacji i doświadczeń istotnych dla środowiska doktorantów uniwersytetów, współpraca z organami i organizacjami reprezentującymi poszczególne obszary szkolnictwa wyższego w Polsce.

Kontakt: doktoranckie.forum.up@gmail.com

Przewodniczący

dr Dominik Delczyk

Wiceprzewodniczący

mgr Anna Malewska
(Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Sekretarz

mgr Sebastian Barczak
(Uniwersytet Gdański)

 

Kadencja 2022