Doktoranckie Forum Uniwersytetów Polskich – DFUP

Doktoranckie Forum Uniwersytetów Polskich (DFUP) zostało powołane w lipcu 2013 roku na Uniwersytecie Gdańskim. Członkami Porozumienia są Samorządy Doktorantów Uniwersytetów zrzeszonych w Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Głównymi zadaniami porozumienia są: reprezentacja na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej środowisk doktorantów uniwersytetów, a także współpraca z organizacjami doktoranckimi w Polsce i za granicą (w tym Krajową Reprezentacją Doktorantów, porozumieniami branżowymi i lokalnymi), organizacja i wsparcie inicjatyw naukowych, kulturalnych i integracyjnych skierowanych do środowiska doktoranckiego, wymiana informacji i doświadczeń istotnych dla środowiska doktorantów uniwersytetów, współpraca z organami i organizacjami reprezentującymi poszczególne obszary szkolnictwa wyższego w Polsce.

Kontakt: doktoranckie.forum.up@gmail.com

Przewodniczący

mgr Jakub Woźniak
Uczelnia: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zakres obowiązków:

 • reprezentowanie środowiska doktorantów uniwersytetów Polskich podczas posiedzeń
  Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich i Zjazdów Krajowej Reprezentacji
  Doktorantów;
 • kierowanie bieżącymi pracami DFUP.

Wiceprzewodniczący

mgr Szymon Góźdź
Uczelnia: Uniwersytet Rzeszowski

Zakres obowiązków:

 • kontakt z Porozumieniami branżowymi i lokalnymi;
 • pomoc w organizacji Zjazdów Doktoranckiego Forum Uniwersytetów Polskich.

Sekretarz

mgr Mariola Pirek
Uczelnia: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Zakres obowiązków:

 • przygotowywanie sprawozdań z posiedzeń oraz pism i opinii dla Krajowej Reprezentacji
  Doktorantów;
 • przygotowanie i organizacja konkursu DOCUP.

Aktualne projekty DFUP:

Konkurs „DOCUP”

 

Dane przekazane przez DFUP, aktualne 2021/02/01