Doktoranckie Forum Uniwersytetów Polskich zostało powołane w lipcu 2013 roku na Uniwersytecie Gdańskim. Zrzesza Samorządy Doktorantów Uniwersytetów zrzeszonych w Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Jego głównym zadaniem jest: reprezentacja na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej środowisk doktorantów uniwersytetów, a także współpraca z organizacjami doktoranckimi w Polsce i za granicą (w tym Krajową Reprezentacją Doktorantów, porozumieniami branżowymi i lokalnymi), organizacja i wsparcie inicjatyw naukowych, kulturalnych i integracyjnych skierowanych do środowiska doktoranckiego, wymiana informacji i doświadczeń istotnych dla środowiska doktorantów uniwersytetów, współpraca z organami i organizacjami reprezentującymi poszczególne obszary szkolnictwa wyższego w Polsce (m.in. Radą Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Konferencją Rektorów Uniwersytetów Polskich, Forum Uniwersytetów Polskich, Uniwersytecką Komisją Akredytacyjną).

 

Struktura:

Przewodnicząca:

mgr Justyna Słowińska

Uczelnia: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Kontakt:  doktoranckie.forum.up@gmail.com

 

Zakres obowiązków:

 • Koordynowanie prac komisji i pełnomocników DFUP;
 • Reprezentowanie środowiska doktorantów uniwersytetów Polskich podczas posiedzeń Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich oraz Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej;
 • Kierowanie bieżącymi pracami DFUP.

 

Wiceprzewodnicząca:

mgr inż. Katarzyna Kot

Uczelnia: Uniwersytet Wrocławski

 

Sekretarz:

mgr Grzgorz Gabara

Uczelnia: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Komisja Prawna Doktoranckiego Forum Uniwersytetów Polskich

Skład Komisji Prawnej DFUP:

dr Piotr Kitowski (UG)
mgr Mateusz Sienko (UMCS)
dr Robert Tabaszewski (KUL)
mgr Dawid Michalski (UG)
mgr Piotr Zieliński (UG)

mgr Łukasz Bolesta (UMCS)
kontakt: komisja.prawna@dfup.pl

 

Zadania Komisji Prawnej DFUP:

 

 • Przygotowanie opinie prawnych na potrzeby Doktoranckiego Forum Uniwersytetów Polskich;
 • Opiniowanie aktów prawnych dotyczące studiów doktoranckich i doktorantów na uniwersytetach Polskich;
 • Współpraca z pełnomocnikami DFUP;
 • Pomoc prawna dla samorządów i indywidualnych doktorantów.

 

Pełnomocnicy Doktoranckiego Forum Uniwersytetów Polskich:

 1. ds. Współpracy Międzynarodowej mgr Joanna Lipowska (UJ)
 2. ds. Osób z Niepełnosprawnością – wakat , kontakt: pelnomocnik.onz@dfup.pl
 3. ds. Promocjimgr Sylwia Szyc (UMCS)
 4. ds. Ruchu Naukowego – mgr Judyta Rebizant (UR)
  
 5. ds. Legislacji – dr Robert Tabaszewski (KUL)

 

Aktualne projekty DFUP:

 • Konkurs „DOCUP”