Ogólnopolskie Porozumienie Doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego – OPD AWF

Ogólnopolskie Porozumienie Doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego stanowi platformę współpracy dla środowiska doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego.

W dniach 1-2 czerwca 2012 roku w Brennej odbyła się Konferencja Szkoleniowa „Zmiany szansą rozwoju doktorantów i młodych pracowników nauki, czyli jak dostosować się do systemu”. Organizatorami tego przedsięwzięcia była Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach oraz Krajowa Reprezentacja Doktorantów.Podczas Konferencji został podpisany Akt Ogólnopolskiego Porozumienia Doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego przez przedstawicieli:

  • AWFiS im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku,
  • AWF im. Bronisława Czecha w Krakowie,
  • AWF im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu,
  • AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach,
  • AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie,
  • AWF we Wrocławiu.

Podstawowe cele Porozumienia to:

  1. Reprezentowanie środowiska doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego na arenie ogólnopolskiej.
  2. Wymiana informacji i doświadczeń.
  3. Realizowanie wspólnych przedsięwzięć naukowych, kulturalnych, sportowych i integracyjnych.
  4. Współpraca z ogólnopolskimi organizacjami doktoranckim, w szczególności z Krajową Reprezentacją Doktorantów.

Skład Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego:

Przewodniczący Rady – mgr Sebastian Bańkowski (AWF Katowice)

Wiceprzewodniczący – mgr Katarzyna Fedejko (AWF Kraków)

Sekretarz – mgr Paweł Kozłowski (AWF Wrocław)

Link do Ogólnopolskiego Porozumienia Doktorantów na stronie AWF Katowice

https://awf.katowice.pl/uczelnia/samorzad-studiow-doktoranckich/ogolnopolskie-porozumienie-doktorantow-awf

Fanpage Ogólnopolskiego Porozumienia Doktorantów – https://www.facebook.com/OPDAWF/

Dane przekazane przez OPD AWF, aktualne 2021/01/31