Porozumienie Doktorantów Nauk Humanistycznych i Społecznych – PDNHiS

Porozumienie Doktorantów Nauk Humanistycznych i Społecznych zrzesza uczelnie wyższe oraz instytuty naukowe i badawcze posiadające studia doktoranckie w obszarze nauk humanistycznych i społecznych.

Porozumienie jest inicjatywą mającą na celu:
a) Reprezentowanie zrzeszonych środowisk doktorantów nauk humanistycznych i społecznych;
b) Wymianę informacji i doświadczeń;
c) Realizowanie wspólnych przedsięwzięć naukowych i kulturalnych;
d) Podejmowanie współpracy z organizacjami doktoranckimi;
e) Rozwijanie i wspieranie samorządności doktorantów nauk humanistycznych i społecznych;
f) Promocję i aktywizację życia środowiska doktorantów nauk humanistycznych i społecznych;
g) Wydawanie opinii w imieniu środowiska doktorantów nauk humanistycznych i społecznych.

Przewodnicząca:

mgr Marta Rajewska

Uczelnia: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Wiceprzewodniczący: 

mgr Piotr Krzyżański

Uczelnia: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wiceprzewodnicząca: 

mgr Katarzyna Gil

Uczelnia: Dolnośląska Szkoła Wyższa

Kontakt: pdnhis.edu@gmail.com

Więcej informacji na stronie Porozumienia: https://pdnhis.krd.edu.pl/ oraz na portalu Facebook: https://www.facebook.com/pdnis.edu/

Dane przekazane przez PDNHiS, aktualne 2021/01/31