Porozumienie Doktorantów Nauk Humanistycznych i Społecznych - PDNHiS

Porozumienie Doktorantów Nauk Humanistycznych i Społecznych zrzesza uczelnie wyższe oraz instytuty naukowe i badawcze posiadające studia doktoranckie w obszarze nauk humanistycznych i społecznych.

Porozumienie jest inicjatywą mającą na celu:
a) Reprezentowanie zrzeszonych środowisk doktorantów nauk humanistycznych i społecznych;
b) Wymianę informacji i doświadczeń;
c) Realizowanie wspólnych przedsięwzięć naukowych i kulturalnych;
d) Podejmowanie współpracy z organizacjami doktoranckimi;
e) Rozwijanie i wspieranie samorządności doktorantów nauk humanistycznych i społecznych;
f) Promocję i aktywizację życia środowiska doktorantów nauk humanistycznych i społecznych;
g) Wydawanie opinii w imieniu środowiska doktorantów nauk humanistycznych i społecznych.

 

Przewodniczący:

mgr Piotr Krzyżański

Uczelnia: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Kontakt: zarzad@pdnhis.edu.pl

 

Wiceprzewodnicząca: 

mgr Małgorzata Wesołowska

Uczelnia: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 

Wiceprzewodnicząca: 

mgr Katarzyna Wierzbicka

Uczenia: Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS w Warszawie

 

Więcej informacji na stronie Porozumienia: www.pdnhis.edu.pl oraz na portalu Facebook: https://www.facebook.com/pdnis.edu/