Porozumienie Doktorantów Uczelni Technicznych – PDUT

Porozumienie Doktorantów Uczelni Technicznych tworzą Samorządy Doktoranckie Polskich Uczelni Technicznych. Porozumienie zostało zawiązane 19 kwietnia 2008 roku z inicjatywy Samorządu Doktorantów Politechniki Gdańskiej. Obecnie zrzesza środowiska doktorantów 18 polskich uczelni technicznych. Na cyklicznych zjazdach dyskutowane są dobre praktyki oraz problemy, z jakimi stykają się doktoranci uczelni technicznych.

Kontakt: pdut@krd.edu.pl

 

Przewodniczący

mgr inż. Anna Kuś
Uczelnia: Politechnika Wrocławska
Kontakt: anna.kus@pwr.edu.pl

Wiceprzewodniczący

mgr inż. Jolanta Krupa
Uczelnia: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Kontakt: j.krupa@samorzad.agh.edu.pl

 

Sekretarz

mgr inż. Maciej Jasiński
Uczelnia: Politechnika Gdańska
Kontakt: maciej.jasinski@pg.edu.pl

Dane przekazane przez PDUT, aktualne 2021/02/01