Porozumienie Doktorantów Uczelni Technicznych – PDUT

Porozumienie Doktorantów Uczelni Technicznych (PDUT) tworzą Samorządy Doktoranckie Polskich Uczelni Technicznych. Porozumienie zostało zawiązane 19 kwietnia 2008 roku z inicjatywy Samorządu Doktorantów Politechniki Gdańskiej. Obecnie zrzesza środowiska doktorantów 21 polskich uczelni technicznych. PDUT jest inicjatywą mającą na celu: reprezentowanie środowiska doktorantów uczelni technicznych, rozwijanie i wspieranie samorządności doktorantów uczelni technicznych, wymianę informacji i doświadczeń, realizowanie wspólnych przedsięwzięć naukowych i kulturalnych, promocję i aktywizację środowiska doktorantów uczelni technicznych.

Kontakt: pdut@krd.edu.pl

https://www.facebook.com/PDUTechnicznych/

 

Przewodniczący

mgr inż. Aleksandra Pawlak
Uczelnia: Politechnika Poznańska
Kontakt: aleksandra.ar.pawlak@doctorate.put.poznan.pl

 

Wiceprzewodniczący

mgr inż. Piotr Golonko
Uczelnia: Politechnika Białostocka
Kontakt: p.golonko@doktoranci.pb.edu.pl

 

Sekretarz

mgr inż. Adam Olszewski
Uczelnia: Politechnika Gdańska
Kontakt: adam.olszewski@pg.edu.pl

Kadencja 2022