Porozumienie Doktorantów Uczelni Technicznych tworzą Samorządy Doktoranckie Polskich Uczelni Technicznych. Porozumienie zostało zawiązane 19 kwietnia 2008 roku z inicjatywy Samorządu Doktorantów Politechniki Gdańskiej. Obecnie zrzesza środowiska doktorantów 18 polskich uczelni technicznych. Na cyklicznych zjazdach dyskutowane są dobre praktyki oraz problemy, z jakimi stykają się doktoranci uczelni technicznych. 

 

Przewodnicząca

mgr inż. Angela Andrzejewska

Uczelnia: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Kontakt: angela.andrzejewska@utp.edu.pl

 

Wiceprzewodniczący

mgr inż. Konrad Kluwak

Uczelnia: Politechnika Wrocławska

 

Sekretarz

mgr inż. Agata Nowak

Uczelnia: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki