Porozumienie Doktorantów Uczelni Technicznych – PDUT

Porozumienie Doktorantów Uczelni Technicznych (PDUT) tworzą Samorządy Doktoranckie Polskich Uczelni Technicznych. Porozumienie zostało zawiązane 19 kwietnia 2008 roku z inicjatywy Samorządu Doktorantów Politechniki Gdańskiej. Obecnie zrzesza środowiska doktorantów 21 polskich uczelni technicznych. PDUT jest inicjatywą mającą na celu: reprezentowanie środowiska doktorantów uczelni technicznych, rozwijanie i wspieranie samorządności doktorantów uczelni technicznych, wymianę informacji i doświadczeń, realizowanie wspólnych przedsięwzięć naukowych i kulturalnych, promocję i aktywizację środowiska doktorantów uczelni technicznych.

Kontakt:

email: pdut@krd.edu.pl
Zarząd PDUT – LINK

Strona WWW
Facebook
Linkedin