Rada Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk

Rada Samorządu Doktorantów to organizacja, która zrzesza wszystkich doktorantów instytutów Polskiej Akademii Nauk. W Radzie Samorządu Doktorantów PAN każdy wydział posiada jednego przedstawiciela.
Więcej informacji o działalności Rady Samorządu Doktorantów PAN można przeczytać na stronie www: http://samorzaddoktorantow.pan.pl/ oraz na portalu Facebook: Rada Samorządu Doktorantów PAN

SKŁAD RADY SAMORZĄDU DOKTORANTÓW POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Piotr Skowron

Przewodniczący Rady SD PAN

Reprezentant III Wydziału PAN

Delegat SD PAN z ramienia Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN

Kontakt: piotr.skowron@ikifp.edu.plsd@pan.pl

 

Piotr Koc

Wiceprzewodniczący Rady SD PAN

Reprezentantk I Wydziału PAN

Delegat SD PAN z ramienia Instytutu Filozofii i Socjologii PAN

 

Justyna Wajs

Sekretarz Rady SD PAN

Reprezentantka II Wydziału PAN

Delegat SD PAN z ramienia Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN

Kontakt: sd@pan.pl

 

Anna Ebinger

Członek Rady SD PAN

Reprezentantka IV Wydziału PAN

Delegat SD PAN z ramienia Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN

 

Anna Sobocińska

Członek Rady SD PAN

Reprezentantka V Wydziału PAN

Delegat SD PAN z ramienia Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN

 

Dane przekazane przez RSD PAN, aktualne 2021/01/27