Rada Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk

Rada Samorządu Doktorantów to organizacja, która zrzesza wszystkich doktorantów instytutów Polskiej Akademii Nauk. W Radzie Samorządu Doktorantów PAN każdy wydział posiada jednego przedstawiciela.
Więcej informacji o działalności Rady Samorządu Doktorantów PAN można przeczytać na stronie www: http://samorzaddoktorantow.pan.pl/ oraz na portalu Facebook: Rada Samorządu Doktorantów PAN

SKŁAD RADY SAMORZĄDU DOKTORANTÓW POLSKIEJ AKADEMII NAUK

KADENCJA 2021/2022

mgr inż. Wiktoria Stańczyk

Przewodnicząca Rady SD PAN
Reprezentantka III Wydziału PAN
Delegatka SD PAN z ramienia Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN w Krakowie
e-mail: wiktoria.stanczyk@ifj.edu.pl

 

mgr inż. Amelia Zięba

Wiceprzewodnicząca Rady SD PAN
Reprezentantka IV Wydziału PAN
Delegatka SD PAN z ramienia Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN w Krakowie
e-mail: a.zieba@imim.pl

 

mgr Martyna Krysa

Sekretarz Rady SD PAN
Reprezentantka II Wydziału PAN
Delegatka SD PAN z ramienia Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie
e-mail: m.krysa@ipan.lublin.pl

 

mgr Patrycja Uram

Członkini Rady SD PAN
Reprezentantka I Wydziału PAN
Delegatka SD PAN z ramienia Instytutu Psychologii PAN w Warszawie
e-mail: patrycja.uram@sd.psych.pan.pl

 

mgr Hubert Kasprzak

Członek Rady SD PAN
Reprezentant V Wydziału PAN
Delegat SD PAN z ramienia Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszwelda PAN we Wrocławiu
e-mail: hubert.kasprzak@hirszfeld.pl