Łódzkie Porozumienie Doktorantów – ŁPD

Łódzkie Porozumienie Doktorantów jest organizacją skupiającą środowisko młodych naukowców regionu łódzkiego. Zostało zawiązane w marcu 2014 r. poprzez podpisanie statutu ŁPD przez samorządy doktoranckie czterech jednostek naukowych: Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Łódzkiego oraz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Celem działalności jest przede wszystkim integracja środowiska młodych naukowców w Łodzi i realizacja przez nich interdyscyplinarnych projektów naukowych. Formalne przystąpienie do organizacji jest możliwe w momencie podpisania Statutu, natomiast ŁPD jest otwarte na współpracę z wszystkimi organizacjami zainteresowanych współpracą z młodymi naukowcami.
ŁPD stawia sobie za cel ścisłą współpracę z organami władzy samorządowej i realizację projektów naukowych wychodzących naprzeciw problemom regionu oraz wspomagających jego zrównoważony rozwój.
  • Członkowie:
§  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN
§  Politechnika Łódzka
§  Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  • Prezydium

     http://www.lpd.lodz.pl/