Porozumienie Doktorantów Uczelni Wrocławskich – PDUW

Porozumienie Doktorantów Uczelni Wrocławskich (PDUW) stanowi forum współpracy
dla doktorantów miasta Wrocław. PDUW tworzą Reprezentanci Samorządów Doktorantów
wrocławskich Uczelni i Instytutów Naukowych PAN prowadzących szkoły doktorskie.
Członkowie:

 • Akademia Muzyczna im. K. Lipińskiego we Wrocławiu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
 • Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN
 • Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu
 • Politechnika Wrocławska
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Wrocławski

Główne statutowe cele PDUW:

 • Reprezentowanie środowiska doktorantów wrocławskich w środowisku ogólnokrajowym.
 • Upowszechnianie wiedzy o prawach i obowiązkach doktorantów.
 • Obrona praw doktorantów.
 • Rozwój i wsparcie samorządności i działalności organizacyjnej w strukturach jednostki
  macierzystej.
 • Współpraca z ośrodkami wspierającymi działalność naukową.
 • Wspieranie mobilności wśród doktorantów.

Zarząd Porozumienie Doktorantów Uczelni Wrocławskich

Przewodniczący
Paweł Noceń
Politechnika Wrocławska
pawel.nocen@pwr.edu.pl

Wiceprzewodnicząca
Marta Piksa
Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN
marta.piksa@hirszfeld.pl

Sekretarz
Agata Tomaszczyk
Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
agata.tomaszczyk@awf.wroc.pl

e-mail: kontakt@pduw.edu.pl facebook: @PDUWroc