Porozumienie Doktorantów Uczelni Krakowskich – PDUK

Porozumienie Doktorantów Uczelni Krakowskich (PDUK) stanowi platformę współpracy dla ogółu krakowskich doktorantów. Akt założycielski został podpisany w grudniu 2005 roku przez przedstawicieli Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Akademia Pedagogiczna (obecnie: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie), Akademia Rolnicza (obecnie: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Papieska Akademia Teologiczna (obecnie: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie), Politechnika Krakowska im. Tadeusza KościuszkiUniwersytet Ekonomiczny w Krakowie i Uniwersytet Jagielloński. Było to pierwsze porozumienie lokalne w Polsce, skupiające doktorantów z jednego regionu.

Do głównych zadań Porozumienia należy Reprezentowanie zrzeszonych środowisk doktorantów uczelni krakowskich, wymiana informacji i doświadczeń, realizowanie wspólnych przedsięwzięć naukowych i kulturalnych, podejmowanie współpracy z innymi organizacjami doktoranckimi, rozwijanie i wspieranie samorządności doktorantów uczelni krakowskich, promocja i aktywizację życia doktorantów uczelni krakowskich oraz wydawanie opinii w imieniu środowiska doktorantów uczelni krakowskich.

Realizując zadania Porozumienia, corocznie wybierany Przewodniczący uczestniczy w posiedzeniach Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa, Rady Miasta i innych organów, w których nie może zabraknąć głosu doktorantów. Organizacja prac porozumienia służy natomiast realizacji celów związanych z samorządnością i życiem krakowskich doktorantów.

Obecnie Porozumienie Doktorantów Uczelni Krakowskich tworzy 15 ośrodków naukowych, będąc tym samym największych oraz najstarszym porozumieniem lokalnym w Polsce. Skład Rady PDUK stanowią prawie wszystkie uczelnie państwowe w Krakowie prowadzące studia doktoranckie oraz (co wydaje się być dosyć znaczącym faktem) aż pięć Instytutów Polskiej Akademii Nauk, których głos stanowi 25% głosów porozumienia.

 

Władze Porozumienia Doktorantów Uczelni Krakowskich

Przewodniczący:

mgr inż. Piotr Skowron

Uczelnia: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN w Krakowie

Kontakt: piotr.skowron@ikifp.edu.pl

Sekretarz:

mgr Stanisław Szufa

Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński

Kontakt: stanislaw.szufa@uj.edu.pl

 

Zobacz więcej:

https://www.facebook.com/pduk1/

Dane przekazane przez PDUK, aktualne 2021/02/11