Poznańskie Porozumienie Doktorantów (PPD) powstało 7 października 2010 roku w celu reprezentowania środowiska poznańskich doktorantów, wymiany informacji i doświadczeń oraz realizacji wspólnych przedsięwzięć. W skład Porozumienia wchodzą przedstawiciele 8 poznańskich uczelni.

Przewodnicząca
mgr inż. Iwona Michałowska

Uczelnia: Politechnika Poznańska 

Kontakt: iwona.antonina.michalowska@gmail.com, doktoranci.poznan@gmail.com

Sekretarz 
mgr Michał Janowski

Uczelnia: Akademia Wychowania Fizycznego  im. E. Piaseckiego w Poznaniu

Więcej informacji na stronie Porozumienia: http://www.doktoranci.pcss.pl/ i na portalu Facebook: https://www.facebook.com/PozPD