Poznańskie Porozumienie Doktorantów – PPD

Poznańskie Porozumienie Doktorantów (PPD) powstało 7 października 2010 roku w celu reprezentowania środowiska poznańskich doktorantów, wymiany informacji i doświadczeń oraz realizacji wspólnych przedsięwzięć. W skład Porozumienia wchodzą przedstawiciele 8 poznańskich uczelni.

Przewodnicząca:
mgr Joanna Radzioch
joanna.radzioch@amu.edu.pl

Więcej informacji na stronie Porozumienia: http://www.doktoranci.pcss.pl/ i na portalu Facebook: https://www.facebook.com/PozPD

 

Dane przekazane przez PPD, aktualne 2021/02/01