Federacja Doktorantów Uczelni Śląskich – FDUŚ

Federacja Doktorantów Uczelni Śląskich została zawarta 22 czerwca 2016 r.

Rada składa się z reprezentantów samorządów doktorantów uczelni śląskich i innych jednostek prowadzących studia doktoranckie zrzeszonych w Federacji.

Organem uchwałodawczym Federacji a jest Rada Federacji, która składa się z reprezentantów samorządów doktorantów w liczbie po jednym z każdej uczelni.

 

Obecnie w skład Federacji Doktorantów Uczelni Śląskich wchodzi sześć uczelni:

  1. Uniwersytet Śląski w Katowicach
  2. Politechnika Śląska
  3. Śląski Uniwersytet Medyczny
  4. Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
  5. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  6. Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

 

Statutowe cele Federacji Doktorantów Uczelni Śląskich:

  1. Reprezentowanie środowiska śląskich doktorantów
  2. Wymiana informacji i doświadczeń
  3. Realizowanie wspólnych przedsięwzięć naukowych i kulturalnych
  4. Współpraca z organizacjami doktoranckimi