Władze 2017

Przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów

mgr inż. Michał Gajda`

mail: michal.gajda@krd.edu.pl

tel.:  603-196-471

Uczelnia: Politechnika Warszawska

Obszar badań naukowych: Zarządzanie wdrażaniem innowacji, komercjalizacja wiedzy, współpraca uczelni wyższych z otoczeniem

Zainteresowania/hobby: podróże, bieganie, jazda na rowerze, gry strategiczne

Wiceprzewodnicząca Krajowej Reprezentacji Doktorantów

mgr inż. Elżbieta Wyraz

mail: elzbieta.wyraz@krd.edu.pl

Obszar badań naukowych: Procesy wytwarzania i analiza kosztów dla poszczególnych komponentów w pojazdach szynowych. Ponadto szeroko rozumiana logistyka, magazynowanie, oraz transport.

Zainteresowania: Wszechstronne i aktywne! Przede wszystkim podróże (na swoim koncie ma już 15 krajów), kultura (teatr, opera, filharmonia), książki (w szczególności te kryminalne), nowinki techniczne, sport (żeglarstwo i fitness oraz motocross i żużel – niestety tylko jako widz)

Sekretarz Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Sulowska

mgr Iwona Sulowska

mail: iwona.sulowska@krd.edu.pl

Uczelnia: Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

Obszar badań naukowych: rehabilitacja w sporcie, odnowa biologiczna

Zainteresowania/hobby: podróże, sport (biegi długodystansowe, wyprawy górskie, jazda na rowerze), gra na instrumentach klawiszowych, nowoczesne metody fizjoterapii

Obszar działań:

 • pozyskiwanie źródeł finansowania w celu aktywizacji doktorantów
 • wspieranie porozumień lokalnych i branżowych
 • koordynacja działań Pełnomocników Zarządu KRD

Członkowie Zarządu

 

baran

dr Beata Baran

mail: beata.baran@krd.edu.pl

Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński

Obszar badań naukowych: postępowania dyscyplinarne, prawa człowieka, standardy sprawiedliwości proceduralnej

Zainteresowania/hobby: podróże, literatura faktu, geopolityka Europy Środkowo-Wschodniej

Obszar działań:

 • prace nad projektem ustawy 2.0
 • koordynacja prac nad portalem prawadoktoranta.pl
 • współpraca z Rzecznikiem Praw Doktoranta oraz Zespołem Prawnym KRD

 

HazubskaZuzanna

mgr inż. Zuzanna Hazubska

mail: zuzanna.hazubska@krd.edu.pl

Uczelnia: Politechnika Wrocławska

Obszar badań naukowych: zarządzanie

Zainteresowania/hobby: gotowanie, DIY

Obszar działań:

 • Koordynacja obszaru szkoleniowego KRD: 
  • szkolenia dla doktorantów;
  • szkolenia dla samorządów;
 • Koordynacja organizacji posiedzeń Zarządu KRD poza Warszawą.

mgr Łukasz Hnatkowski

mail: lukasz.hnatkowski@krd.edu.pl

Uczelnia: Uniwersytet Warszawski

Obszar badań naukowych: gospodarka cyfrowa

Zainteresowania/hobby: psychologia, pływanie

Obszar działań: 

 • koordynacja opracowania założeń KRD do ustawy 2.0 w obszarze studiów doktoranckich
 • nadzór nad Komisją Prawną KRD
 • koordynacja działalności opiniodawczej KRD w zakresie procesów legislacyjnych w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego

mgr inż. Katarzyna Kryszczuk

mail: katarzyna.kryszczuk@krd.edu.pl 

Uczelnia: Instytut Chemii Fizycznej PAN

Obszar badań naukowych: Biologia molekularna, mikrobiologia, badanie dyfuzji białek w bakteriach E. coli

Zainteresowania/hobby: rolki, łyżwy, wędrówki po górach, czytanie książek

Obszar działań:

 • promocja stanowisk wypracowanych przez KRD na temat ustawy 2.0
 • działania z zakresu promocji działalności Krajowej Reprezentacji Doktorantów
 • organizacja konkursów na najbardziej prodoktorancką Uczelnię  i najbardziej prodoktorancki Instytut – PRODOK i PROPAN

 

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

IMG_Artur

mgr inż. Artur Kopczyński, MBA

mail: artur.kopczynski@krd.edu.pl

Uczelnia: Politechnika Warszawska

Obszar badań naukowych: Budowa i Eksploatacja Maszyn, napędy elektryczne i hybrydowe pojazdów

Zainteresowania/hobby: sport, podróże, kulinaria, wino, klasyczne samochody

Członkowie Komisji Rewizyjnej

DSC_4784

mgr inż. Natalia Chodkowska

mail: natalia.chodkowska@krd.edu.pl

Uczelnia: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Obszar badań naukowych: Status prawny doktoranta; ocena zróżnicowania genetycznego różnych gatunków wierzby pod kątem wykorzystania na cele farmaceutyczne.

Zainteresowania/hobby: prawo ochrony środowiska, książka kryminalna

Mieszkowski

mgr Kamil Mieszkowski

mail: kamil.mieszkowski@krd.edu.pl

Uczelnia: Uniwersytet Warszawski

Obszar badań naukowych: ład korporacyjny, prawo upadłościowe, prawo handlowe, prawo administracyjne, wycena przedsiębiorstw i papierów wartościowych 

Zainteresowania/hobby: pszczelarstwo, astronomia, wspinaczka

Stodolka

mgr Weronika Stodółka

mail: weronika.stodolka@krd.edu.pl 

Uczelnia: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Obszar badań naukowych: Przeszłość sportowa i obecna aktywność fizyczna a kondycja biologiczna osób dorosłych i starszych

Zainteresowania/hobby: snowboard, lekkoatletyka, rolki, rower, masaż

Zorychta

mgr inż. Magdalena Zorychta

mail: magdalena.zorychta@krd.edu.pl

Uczelnia: Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny

Obszar badan naukowych: Inżynieria Materiałowa, dyscyplina: stomatologia

Zainteresowania/hobby: stomatologia, gra na pianinie