Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
mgr Ziemowit Wójcik

mail: ziemowit.wojcik@krd.edu.pl
Uczelnia: Śląski Uniwersytet Medyczny
Obszar badań naukowych: prawo medyczne, prawo cywilne, prawo gospodarcze i handlowe, prawo finansowe, postępowanie cywilne

Członek Komisji Rewizyjnej

mgr Jan Burbo

mail: jan.burbo@krd.edu.pl
Uczelnia: Uniwersytet Łódzki
Obszar badań naukowych: stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo państwa, marketing polityczny, psychologia w biznesie

Członek Komisji Rewizyjnej

mgr Patryk Kosowski

mail: patryk.kosowski@krd.edu.pl
Uczelnia: Uniwersytet Rzeszowski
Obszar badań naukowych: zanieczyszczenie środowiska, zagospodarowanie osadu ściekowego, chemia nieorganiczna, chemia żywności, dydaktyka

Członek Komisji Rewizyjnej

mgr inż. Paweł Kołomyja

mail: pawel.kolomyja@krd.edu.pl
Uczelnia: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Obszar badań naukowych: zastosowania nowoczesnych technologii, monitoring zwierząt, łowiectwo, leśnictwo, ekonomia

Członek Komisji Rewizyjnej

mgr Marta Rajewska

mail: marta.rajewska@krd.edu.pl
Uczelnia: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Obszar badań naukowych: Historia stosunków międzynarodowych i międzywyznaniowych, historia Kościołów, historia architektury, ochrona dóbr kultury, historia i kultura krajów bałkańskich.