Rzecznik Praw Doktoranta

STRONA INTERNETOWA: LINK

Rzecznik Praw Doktoranta
r.pr. Wojciech Kiełbasiński
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wojciech Kiełbasiński – doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wcześniej ukończył studia prawnicze w tej samej jednostce. Jest również sekretarzem zespołów oceniających Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz członkiem Zarządu Samorządu Doktorantów UMK. Od początku studiów zaangażowany w działalność na rzecz społeczności akademickiej. W przeszłości aktywnie działał w samorządzie studenckim UMK oraz reprezentował studentów w organach kolegialnych uczelni. Był również m.in. członkiem Rady Studentów Parlamentu Studentów RP, Przewodniczącym Forum Uniwersytetów Polskich oraz ekspertem PKA ds. studenckich. 

Obecnie pełni funkcję członka Rady Fundacji Scientia Thorunensia, która organizuje projekty dla studentów i doktorantów. Jest współautorem ogólnopolskiego portalu eDoktorant.pl.

Kandydaturę Wojciecha Kiełbasińskiego na Rzecznika Praw Doktoranta zgłosił Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 

Zainteresowania naukowe skupia wokół prawa o szkolnictwie wyższym i nauce. Interesuje się także prawem administracyjnym, prawem europejskim oraz prawem sportowym. Jest autorem kilkunastu artykułów naukowych. Prowadził wiele szkoleń związanych z prawem o szkolnictwie wyższym i nauce.

Prywatnie fan spotu, a także kolekcjoner pamiątek sportowych. Posiada bogatą kolekcję autografów sportowców oraz koszulek meczowych.  


Rzecznik Praw Doktoranta:

Rzecznik Praw Doktoranta to osoba, której zadaniem jest stanie na straży praw doktorantabadanie sygnałów o podejrzeniu naruszenia praw doktorantów oraz ewentualne podejmowanie interwencji w razie stwierdzenia zaistnienia naruszeń praw doktorantów.

Rzecznik działa poprzez:

  • podejmowanie mediacji i działań wyjaśniających w sprawach indywidualnych (w tym występowanie, za zgodą zainteresowanego, wobec władz uczelni);
  • monitorowanie i wspieranie przestrzegania praw doktoranta;
  • opracowywanie i wydawanie sprawozdań i zaleceń w zakresie problemów z przestrzeganiem praw doktorantów;
  • organizowanie kampanii informacyjnych.

Pomoc prawna ze strony Rzecznika Praw Doktoranta jest nieodpłatna. Uprzejmie informujemy, że zapytania anonimowe nie podlegają rozpatrzeniu.

Kontakt: rzecznik@krd.edu.pl

Zespół Rzecznika Praw Doktoranta


Poprzednie kadencje

Rzecznik Praw Doktoranta
mgr Paweł Sobotko
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie