Rzecznik Praw Doktoranta

Rzecznik Praw Doktoranta to osoba, której zadaniem jest stanie na straży praw doktorantabadanie sygnałów o podejrzeniu naruszenia praw doktorantów oraz ewentualne podejmowanie interwencji w razie stwierdzenia zaistnienia naruszeń praw doktorantów.

Rzecznik działa poprzez:

  • podejmowanie mediacji i działań wyjaśniających w sprawach indywidualnych (w tym występowanie, za zgodą zainteresowanego, wobec władz uczelni);
  • monitorowanie i wspieranie przestrzegania praw doktoranta;
  • opracowywanie i wydawanie sprawozdań i zaleceń w zakresie problemów z przestrzeganiem praw doktorantów;
  • organizowanie kampanii informacyjnych.

Pomoc prawna ze strony Rzecznika Praw Doktoranta jest nieodpłatna. Uprzejmie informujemy, że zapytania anonimowe nie podlegają rozpatrzeniu.

Rzecznik Praw Doktoranta:

dr Agata Pyrzyńska

rzecznik@krd.edu.pl

O mnie:

Doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Wiceprzewodnicząca Krajowej Reprezentacji Doktorantów w kadencji 2016 oraz członek Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2017-2018. Członek Zespołu roboczego Krajowej Reprezentacji Doktorantów ds. opracowania doktoranckich założeń do Ustawy 2.0. W latach 2014-2015 członek Zespołu Prawnego Rzecznika Praw Doktoranta oraz Komisji Prawnej KRD

Rozprawa doktorska: Zadania nadzorcze Państwowej Komisji Wyborczej w polskim prawie wyborczym

Zainteresowania naukowe koncentruje na prawie wyborczym, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania organów wyborczych oraz na współczesnych problemach szkolnictwa wyższego.

Zespół Rzecznika Praw Doktoranta