Rzecznik Praw Doktoranta

Rzecznik Praw Doktoranta
mgr Paweł Sobotko
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Paweł Sobotko jest uczestnikiem studiów doktoranckich (IV rok – I przedłużenie) i asystentem w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauk o Bezpieczeństwie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Ukończył z wynikiem bardzo dobrym zarówno studia administracyjne (I st. – 2008, II st. – 2010), jak i prawnicze (2012) oraz studia podyplomowe (na KUL JPII, UŁ i UWM).
W działalności na rzecz Krajowej Reprezentacji Doktorantów dał się poznać jako przewodniczący Komisji Prawnej (2016-2018), która przygotowała kilkadziesiąt opinii na temat aktów normatywnych, zgłoszonych następnie przez Zarząd KRD jako oficjalne stanowisko w procesie legislacyjnym. Ponadto wspomagał Zespół Rzecznika Praw Doktoranta prowadząc niektóre sprawy indywidualne doktorantów.
Z rekomendacji KRD jest członkiem Komisji Dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kadencję 2017-2020.
Uchwałą nr 29/2017 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów z dnia 16 listopada 2017 r. został wyróżniony Brylantem KRD „za szczególne zasługi i osiągnięcia w działalności na rzecz doktorantów”.
Kandydaturę Pawła Sobotko na Rzecznika Praw Doktoranta zgłosiła Rada Samorządu Doktorantów UWM w Olsztynie.
Zainteresowania naukowe skupia wokół prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki nauki, szkolnictwa wyższego, stopni naukowych oraz rejestracji stanu cywilnego (o tym pisze rozprawę doktorską). Jest autorem kilkudziesięciu publikacji (artykułów, glos, rozdziałów w monografiach), w tym współautorem komentarza do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
Posiada ogromny księgozbiór, interesuje się także życiem i działalnością Mikołaja Kopernika – wystawa medalierstwa kopernikowskiego z jego zbioru została w tym roku otwarta w Olsztyńskim Planetarium.

Rzecznik Praw Doktoranta:

Rzecznik Praw Doktoranta to osoba, której zadaniem jest stanie na straży praw doktorantabadanie sygnałów o podejrzeniu naruszenia praw doktorantów oraz ewentualne podejmowanie interwencji w razie stwierdzenia zaistnienia naruszeń praw doktorantów.

Rzecznik działa poprzez:

  • podejmowanie mediacji i działań wyjaśniających w sprawach indywidualnych (w tym występowanie, za zgodą zainteresowanego, wobec władz uczelni);
  • monitorowanie i wspieranie przestrzegania praw doktoranta;
  • opracowywanie i wydawanie sprawozdań i zaleceń w zakresie problemów z przestrzeganiem praw doktorantów;
  • organizowanie kampanii informacyjnych.

Pomoc prawna ze strony Rzecznika Praw Doktoranta jest nieodpłatna. Uprzejmie informujemy, że zapytania anonimowe nie podlegają rozpatrzeniu.

Kontakt: rzecznik@krd.edu.pl

Zespół Rzecznika Praw Doktoranta