Pełnomocnicy Zarządu

Pełnomocnik ds. IT

mgr Krzysztof Pleskaczuk
email: krzysztof.pleskaczuk@krd.edu.pl
Uczelnia: Politechnika Białostocka
Zainteresowania naukowe: Nauki o Zarządzaniu i Jakością w szczególności: modele współpracy uczelni z biznesem, jakość kształcenia na uczelniach, rozwój e-administracji

Pełnomocnik ds. współpracy międzynarodowej

dr Dominik Delczyk
email: dominik.delczyk@krd.edu.pl

Zainteresowania naukowe: squeeze-out, reverse squeeze-out, sell-out,

Pełnomocnik ds. PAN

mgr Joanna Beck (Plewko)

Uczelnia:  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, Polska Akademia Nauk
Zainteresowania naukowe: integracja głoski i litery w mózgu w populacji osób widzących i niewidomych, psychometria, statystyka

Zespół pełnomocnika ds. PAN:

mgr Anna Długajczyk

Uczelnia: Instytut Biochemii i Biofizyki, Polska Akademia Nauk
Zainteresowania naukowe: epigenetyka, terapie nowotworowe, biotechnologia medyczna, genetyka, inżynieria genetyczna, statystyka, biochemia

mgr Sebastian Skalski

Uczelnia: Instytut Psychologii, Polska Akademia Nauk
Zainteresowania naukowe: emocje, skutki traumy, psychofizjologia

mgr inż. Wiktoria Stańczyk

Uczelnia: Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego, Polska Akademia Nauk
Zainteresowania naukowe:biofizyka, nanotechnologia, metody fizyczne w biologii i medycynie, terapie przeciwnowotworowe

Pełnomocnik ds. popularyzacji nauki

mgr inż. Cezary Odrzygóźdź

Uczelnia: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu
Zainteresowania naukowe: fenomen reperacji i międzykomórkowy transport RNA

Zespół pełnomocnika ds. popularyzacji nauki

mgr Magdalena Maciejewska

Uczelnia: Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Zainteresowania naukowe: podmiotowość i tożsamość człowieka w ujęciu jednostkowym i wspólnotowym, wykluczenie społeczne, problematyka kobieca w naukach społecznych oraz feminizm chrześcijański

mgr inż. Paweł Jagoda

Uczelnia: Akademia Górniczo- Hutnicza Kraków
Zainteresowania naukowe: antropogeniczna emisja metanu do atmosfery, związana z aktywnością górniczą (wydobycie węgla, ropy i gazu) na terenie Podkarpacia i Górnego Śląska.

mgr inż. Kamil Trzebuniak

Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
Zainteresowania naukowe: biochemia roślin, biologia molekularna, chemia (bio)analityczna, a w szczególności chromatografia i spektometria mas.

Pełnomocnik ds. współpracy międzynarodowej

mgr Aleksandra Ćwik

Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
Zainteresowania naukowe: dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze, odpowiedzialna turystyka, turystyka i przedsiębiorczość na obszarach wiejskich i peryferyjnych

Pełnomocnik ds. IT

mgr inż. Łukasz Furgała

Uczelnia: Politechnika Lubelska

Zespół ds. aktywności fizycznej i sportu

mgr Sebastian Bańkowski

Uczelnia: Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
Zainteresowania naukowe: biochemia wysiłku fizycznego, stres oksydacyjny, suplementacja substancjami pochodzenia roślinnego

mgr Katarzyna Fedejko

Uczelnia: Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
Zainteresowania naukowe: terapia zajęciowa, nowe technologie w zakresie rehabilitacji, poprawa jakości życia pacjentów przewlekle chorych i objętych opieką paliatywną

Pełnomocnik ds. dydaktyki i jakości kształcenia
mgr Magdalena Biela

Pełnomocnik ds. IT
mgr inż. Łukasz Furgała

Pełnomocnik ds. jubileuszu 15-lecia KRD
mgr Stanisław Szufa

Pełnomocnik ds. konkursu PRODOK 2020
mgr Paulina Orczyk

Pełnomocnik ds. naukowych i edukacyjnych
dr inż. Róża Dzierżak

Pełnomocnik ds. partnerów biznesowych
mgr Klara Życka

Pełnomocnik ds. rozwoju samorządów doktoranckich
mgr inż. Anna Bednarowicz

Pełnomocnik ds. sportu akademickiego
mgr Witalij Smygur

Pełnomocnik ds. popularyzacji nauki


mgr Michał Pietruszewski
email: michal.pietruszewski@krd.edu.pl
Uczelnia: Uniwersytet Wrocławski Zainteresowania naukowe: biologia ewolucyjna, biologia atrakcyjności, dobór płciowy u człowieka, ewolucja cech płciowych i sygnałów kondycji biologicznej.

Pełnomocnik ds. przeciwdziałania wykluczeniu

mgr Sebastian Czechowicz
email: sebastian.czechowicz@krd.edu.pl
Uczelnia: Uniwersytet Łódzki 
Zainteresowania naukowe: medyczne prawo karne ze szczególnym uwzględnieniem prawnokarnej ochrony zdrowia, funkcjonowania szczepień ochronnych i przeciwdziałania szerzeniu się chorób zakaźnych.

Pełnomocnik ds. zarządzania projektami

mgr Jakub Szczepkowski
email: jakub.szczepkowski@krd.edu.pl
Uczelnia: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Zainteresowania naukowo-badawcze: marketing, marketing relacji, strategie biznesowe, zarządzanie projektami, zarządzanie innowacjami