Pełnomocnik ds. EURODOC

mgr inż. Ewelina Pabjańczyk-Wlazło

Uczelnia: Politechnika Łódzka

Kontakt: e.pabjanczyk@gmail.com

 

Pełnomocnik ds. Osób z Niepełnosprawnością

mgr Andrey Tikhonov

Uczelnia: Uniwersytet Wrocławski

Kontakt: tikhandy(at)hotmail.com

 

Pełnomocnik ds. Uczelni Medycznych

lek. Mateusz Kowalczyk

Uczelnia: Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Kontakt: mateuszjerzykowalczyk@gmail.com

 

Pełnomocnik ds. Uczelni Artystycznych

mgr Aldona Michalik

Uczelnia: Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu

Kontakt: aldonamichalik1@gmail.com

 

Pełnomocnik ds. Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich

mgr inż. Krzysztof Woźny

Uczelnia: Akademia Górniczo-Hutnicza

Kontakt: pnsd.wozny@gmail.com