Pełnomocnicy Zarządu

Pełnomocnik ds. współpracy międzynarodowej
mgr Aleksandra Lewandowska
Uniwersytet w Białymstoku
Adres e-mail: aleksandra.lewandowska@krd.edu.pl

Pełnomocnik ds. jakości kształcenia
mgr Przemysław Mroczkowski
Uniwersytet Warszawski
Adres e-mial: przemyslaw.mroczkowski@krd.edu.pl

Pełnomocnik ds. popularyzacji nauki
mgr Michał Pietruszewski
Uniwersytet Wrocławski
Adres e-mail: michal.pietruszewski@krd.edu.pl


Pełnomocnik ds. współpracy organizacyjnej
mgr Dominika Kurda
Uniwersytet Jagielloński
Adres e-mail: dominika.kurda@krd.edu.pl

Pełnomocnik ds. IT

mgr Krzysztof Pleskaczuk
email: krzysztof.pleskaczuk@krd.edu.pl
Uczelnia: Politechnika Białostocka
Zainteresowania naukowe: Nauki o Zarządzaniu i Jakością w szczególności: modele współpracy uczelni z biznesem, jakość kształcenia na uczelniach, rozwój e-administracji 

Pełnomocnik ds. współpracy międzynarodowej 

dr Dominik Delczyk
email: dominik.delczyk@krd.edu.pl
Zainteresowania naukowe: squeeze-out, reverse squeeze-out, sell-out,

Pełnomocnik ds. popularyzacji nauki


mgr Michał Pietruszewski
email: michal.pietruszewski@krd.edu.pl
Uczelnia: Uniwersytet Wrocławski Zainteresowania naukowe: biologia ewolucyjna, biologia atrakcyjności, dobór płciowy u człowieka, ewolucja cech płciowych i sygnałów kondycji biologicznej.

Pełnomocnik ds. przeciwdziałania wykluczeniu

mgr Sebastian Czechowicz
email: sebastian.czechowicz@krd.edu.pl
Uczelnia: Uniwersytet Łódzki 
Zainteresowania naukowe: medyczne prawo karne ze szczególnym uwzględnieniem prawnokarnej ochrony zdrowia, funkcjonowania szczepień ochronnych i przeciwdziałania szerzeniu się chorób zakaźnych.

Pełnomocnik ds. zarządzania projektami

mgr Jakub Szczepkowski
email: jakub.szczepkowski@krd.edu.pl
Uczelnia: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Zainteresowania naukowo-badawcze: marketing, marketing relacji, strategie biznesowe, zarządzanie projektami, zarządzanie innowacjami

Pełnomocnik ds. PAN

mgr Joanna Beck (Plewko)

Uczelnia:  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, Polska Akademia Nauk
Zainteresowania naukowe: integracja głoski i litery w mózgu w populacji osób widzących i niewidomych, psychometria, statystyka

Zespół pełnomocnika ds. PAN:

mgr Anna Długajczyk

Uczelnia: Instytut Biochemii i Biofizyki, Polska Akademia Nauk
Zainteresowania naukowe: epigenetyka, terapie nowotworowe, biotechnologia medyczna, genetyka, inżynieria genetyczna, statystyka, biochemia

mgr Sebastian Skalski

Uczelnia: Instytut Psychologii, Polska Akademia Nauk
Zainteresowania naukowe: emocje, skutki traumy, psychofizjologia

mgr inż. Wiktoria Stańczyk

Uczelnia: Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego, Polska Akademia Nauk
Zainteresowania naukowe:biofizyka, nanotechnologia, metody fizyczne w biologii i medycynie, terapie przeciwnowotworowe

Pełnomocnik ds. popularyzacji nauki

mgr inż. Cezary Odrzygóźdź

Uczelnia: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu
Zainteresowania naukowe: fenomen reperacji i międzykomórkowy transport RNA

Zespół pełnomocnika ds. popularyzacji nauki

mgr Magdalena Maciejewska

Uczelnia: Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Zainteresowania naukowe: podmiotowość i tożsamość człowieka w ujęciu jednostkowym i wspólnotowym, wykluczenie społeczne, problematyka kobieca w naukach społecznych oraz feminizm chrześcijański

mgr inż. Paweł Jagoda

Uczelnia: Akademia Górniczo- Hutnicza Kraków
Zainteresowania naukowe: antropogeniczna emisja metanu do atmosfery, związana z aktywnością górniczą (wydobycie węgla, ropy i gazu) na terenie Podkarpacia i Górnego Śląska.

mgr inż. Kamil Trzebuniak

Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
Zainteresowania naukowe: biochemia roślin, biologia molekularna, chemia (bio)analityczna, a w szczególności chromatografia i spektometria mas.

Pełnomocnik ds. współpracy międzynarodowej

mgr Aleksandra Ćwik

Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
Zainteresowania naukowe: dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze, odpowiedzialna turystyka, turystyka i przedsiębiorczość na obszarach wiejskich i peryferyjnych

Pełnomocnik ds. IT

mgr inż. Łukasz Furgała

Uczelnia: Politechnika Lubelska

Zespół ds. aktywności fizycznej i sportu

mgr Sebastian Bańkowski

Uczelnia: Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
Zainteresowania naukowe: biochemia wysiłku fizycznego, stres oksydacyjny, suplementacja substancjami pochodzenia roślinnego

mgr Katarzyna Fedejko

Uczelnia: Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
Zainteresowania naukowe: terapia zajęciowa, nowe technologie w zakresie rehabilitacji, poprawa jakości życia pacjentów przewlekle chorych i objętych opieką paliatywną

Pełnomocnik ds. dydaktyki i jakości kształcenia
mgr Magdalena Biela

Pełnomocnik ds. IT
mgr inż. Łukasz Furgała

Pełnomocnik ds. jubileuszu 15-lecia KRD
mgr Stanisław Szufa

Pełnomocnik ds. konkursu PRODOK 2020
mgr Paulina Orczyk

Pełnomocnik ds. naukowych i edukacyjnych
dr inż. Róża Dzierżak

Pełnomocnik ds. partnerów biznesowych
mgr Klara Życka

Pełnomocnik ds. rozwoju samorządów doktoranckich
mgr inż. Anna Bednarowicz

Pełnomocnik ds. sportu akademickiego
mgr Witalij Smygur