Przedstawiciele w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

mgr Michał Goszczyński
Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
Kontakt: m.goszczynski@uw.edu.pl

mgr inż. Zuzanna Mieszkowska (z d. Hazubska)
Uczelnia: Politechnika Wrocławska
Kontakt: zuzanna.hazubska@gmail.com