Przedstawiciele w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

mgr Marta Rajewska
Uczelnia: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Kontakt: marta.rajewska@krd.edu.pl

mgr inż. Michał Klimczyk
Uczelnia: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Kontakt: michal.klimczyk@krd.edu.pl