Rada Doradcza

dr Beata Baran
Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
Kontakt: beata.baran@krd.edu.pl

mgr Dominik Bień
Uczelnia: Uniwersytet Gdański
Kontakt: dominik.bien@krd.edu.pl

mgr Jan Burbo
Uczelnia: Uniwersytet Łódzki
Kontakt: jan.burbo@krd.edu.pl

mgr inż. Michał Gajda
Uczelnia: Politechnika Warszawska
Kontakt: michal.gajda@krd.edu.pl

mgr inż. Ewelina Pabjańczyk-Wlazło
Uczelnia: Politechnika Łódzka
Kontakt: ewelina.pabjanczyk-wlazlo@krd.edu.pl

mgr inż. Wojciech Sajdak
Uczelnia: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Kontakt: wojciech.sajdak@krd.edu.pl

mgr Łukasz Jan Śledziński
Uczelnia: Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Kontakt: lukasz.sledzinski@krd.edu.pl