Zarząd

mgr inż. Michał Klimczyk
Przewodniczący

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Adres e-mail: michal.klimczyk@krd.edu.pl
mgr Barbara Pietrzyk-Tobiasz
Wiceprzewodnicząca

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Adres e-mail: barbara.pietrzyk-tobiasz@krd.edu.pl
mgr Katarzyna Fedejko-Kaflowska
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
Adres e-mail: katarzyna.fedejko@krd.edu.pl
mgr Katarzyna Kowalik
Uniwersytet w Białymstoku
Adres e-mail: katarzyna.kowalik@krd.edu.pl
mgr inż. Jakub Szczepkowski
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Adres e-mail: jakub.szczepkowski@krd.edu.pl