Przewodnicząca Krajowej Reprezentacji Doktorantów

mgr inż. Ewelina Pabjańczyk-Wlazło

Title Goes Here

mail: ewelina.pabjanczyk-wlazlo@krd.edu.pl,
tel.: 501 229 301
Uczelnia: Politechnika Łódzka
Obszar badań naukowych: Biomateriały, biopolimery, włókna specjalne, komercjalizacja wiedzy, innowacje, sensory, tekstronika

Wiceprzewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów

mgr Łukasz Kierznowski

Title Goes Here

mail: lukasz.kierznowski@krd.edu.pl
Uczelnia:Uniwersytet w Białymstoku
Obszar badań naukowych: Prawo administracyjne, prawo nauki i szkolnictwa wyższego, diagnostyka edukacyjna

Wiceprzewodnicząca Krajowej Reprezentacji Doktorantów

mgr inż. Agnieszka Żyra

Title Goes Here

mail: agnieszka.zyra@krd.edu.pl
Uczelnia: Politechnika Krakowska
Obszar badań naukowych: Obróbka elektroerozyjna (EDM), wykorzystanie obróbki EDM w medycynie, rapid-prototyping, zarządzanie wiedzą i innowacjami

Sekretarz Krajowej Reprezentacji Doktorantów

mgr Anna Kuklińska

Title Goes Here

mail: anna.kuklinska@krd.edu.pl
Uczelnia: Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
Obszar badań naukowych: Ergonomia pracy

Członek Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

mgr Marcin Błaszcz

Title Goes Here

mail: marcin.blaszcz@krd.edu.pl
Uczelnia: Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
Obszar badań naukowych: Neuroplastyczność mózgu, fizjoterapia po udarze mózgu. Edukacja i motywacja pacjentów.

Członkini Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

mgr Joanna Tomaszewska

Title Goes Here

mail: joanna.tomaszewska@krd.edu.pl
Uczelnia: Uniwersytet Wrocławski
Obszar badań naukowych: Nienormatywne strategie reprodukcyjne, kwestie cielesności, biowładzy i transhumanizmu oraz edukacja antydyskryminacyjna.

Członek Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów do lipca 2018

mgr Kamil Rudol

Title Goes Here

mail: kamil.rudol@krd.edu.pl
Uczelnia: Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
Obszar badań naukowych: Prawo administracyjne, prawo gospodarcze, postępowanie cywilne