Zarząd

mgr inż. Jarosław Olszewski

Przewodniczący
Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Adres e-mail: jaroslaw.olszewski@krd.edu.pl
Uczelnia:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Zainteresowania naukowo-badawcze:
fizjologia zwierząt, nanotechnologia, MRI w szczególności alternatywne środki kontrastowe (jeśli chodzi o warsztat specjalizuje się w szeroko pojętej analizie obrazu zarówno cytometria skaningowa, histometria jak również ocena ilościową obrazów pochodzących z obrazowania w rezonansie magnetycznym)

mgr inż. Jolanta Krupa

Wiceprzewodnicząca
Krajowej Reprezentacji Doktorantów
Koordynator ds. zarządzania zasobami ludzkimi

Adres e-mail jolanta.krupa@krd.edu.pl
Uczelnia: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

O sobie:
doktorantka III stopnia na kierunku Budowa i Eksploatacja Maszyn na AGH w Krakowie. Absolwentka Mechaniki i Budowy Maszyn oraz Zarządzania i Inżynierii Produkcji. W badaniach naukowych zajmuje się testowaniem powłok przeciwzużyciowych na udarowe zmęczenie. Prywatnie interesuje się nowymi technologiami branży automotiv, w szczególności wprowadzanymi do F1.

mgr Katarzyna Wychodnik

Wiceprzewodnicząca
Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Koordynator ds. organizacji wydarzeń

Adres e-mail: katarzyna.wychodnik@krd.edu.pl
Uczelnia: Gdański Uniwersytet Medyczny

O sobie:
absolwentka kierunku Ochrona Środowiska na Uniwersytecie Gdańskim. Aktualnie doktorantka IV roku interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Wydziale Farmaceutycznym, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Zainteresowania naukowe obejmują analizę obecności farmaceutyków w osadach dennych, wodach morskich oraz wodach podziemnych. W pracy doktorskiej bada również lekooporność bakterii obecnych w próbkach rzeczywistych, na oznaczone w nich farmaceutyki.

mgr inż. Jakub Zielonka

Członek Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów
Rzecznik Prasowy

Adres email: jakub.zielonka@krd.edu.pl
Uczelnia: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

O sobie:
Absolwent kierunku Elektrotechnika. Aktualnie doktorant I roku Szkoły Doktorskiej Politechniki Krakowskiej. Zainteresowania naukowo-badawcze: systemy monitoringu i diagnostyki maszyn elektrycznych, zastosowanie sieci neuronowych w diagnostyce urządzeń elektrycznych, analiza pola elektromagnetycznego.

mgr Barbara Pietrzyk-Tobiasz

Członek Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów
Koordynator ds. prawnych

Adres email: barbara.pietrzyk-tobiasz@krd.edu.pl
Uczelnia: Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

O sobie:
doktorantka III roku w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w dyscyplinie nauk prawnych. W ramach pracy doktorskiej prowadzi badania w zakresie prawa własności przemysłowej, w szczególności prawa znaków towarowych. Poza pracą naukową odbywa również aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie (II rok).

mgr Aleksandra Lewandowska

Sekretarz Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Adres email: aleksandra.lewandowska@krd.edu.pl
Uczelnia: Uniwersytet w Białymstoku

O sobie:
doktorantka III roku w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu w Białymstoku. Przygotowuje rozprawę doktorską w zakresie terapii EEG Biofeedback w procesie resocjalizacji. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół neurofizjologii klinicznej, diagnozy i rehabilitacji neuropsychologicznej oraz psychofizjologii