Przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów

mgr Łukasz Kierznowski

mail: lukasz.kierznowski@krd.edu.pl
Uczelnia:Uniwersytet w Białymstoku
Obszar badań naukowych: Prawo administracyjne, prawo nauki i szkolnictwa wyższego

Wiceprzewodnicząca 

Krajowej Reprezentacji Doktorantów

mgr inż. Angela Andrzejewska

mail: angela.andrzejewska@krd.edu.pl
Uczelnia: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Obszar badań naukowych:zmęczenie materiałów, degradacja polimerów, techniki przyrostowe w inżynierii biomedycznej, Design Thinking

Członek Zarządu

Krajowej Reprezentacji Doktorantów

mgr Jakub Goerick

mail: jakub.goerick@krd.edu.pl
Uczelnia: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Obszar badań naukowych:ochrona danych osobowych prawo administracyjne, postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne.

Członek Zarządu

Krajowej Reprezentacji Doktorantów

mgr Anna Szymczak

mail: anna.szymczak@krd.edu.pl
Uczelnia: Uniwersytet Łódzki
Obszar badań naukowych: lotnictwo cywilne, zarządzanie w lotnictwie, marketing portów i linii lotniczych

Członek Zarządu

Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Sekretarz

mgr inż. Gracjana Woźniak

mail: gracjana.wozniak@krd.edu.pl
Uczelnia: Politechnika Lubelska
Obszar badań naukowych:transport, gaz HHO, bezpieczeństwo drogowe i rekonstrukcja wypadków, psychologia pracy oraz człowieka, transport drogowy

Członek Zarządu

Krajowej Reprezentacji Doktorantów

 

mgr farm. Łucja Zielińska-Tomczak

mail: lucja.zielinska-tomczak@krd.edu.pl
Uczelnia: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Obszar badań naukowych: edukacja medyczna, edukacja interprofesjonalna, opieka interprofesjonalna