Zespół Rzecznika Praw Doktoranta

apl.radc. Barbara Pietrzyk-Tobiasz – Przewodnicząca Zespołu i zastępca Rzecznika (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
dr Dominik Delczyk
mgr Katarzyna Skalska (Uniwersytet Wrocławski)
mgr Grzegorz Zębik (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
mgr Mateusz Derdak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
apl.radc. Luiza Łańko (Uniwersytet Szczeciński)
mgr Dorota Dudek-Myszkowska (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
mgr Marcin Dorochowicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
mgr Sebastian Czechowicz (Uniwersytet Łódzki)
mgr Monika Wilanowska (Uniwersytet Łódzki)
mgr Justyna Gumulak (Uniwersytet Łódzki)
mgr Witold Pawelski (Uniwersytet Łódzki)