Zespół Rzecznika Praw Doktoranta

Członkowie Zespołu Prawnego Rzecznika Praw Doktoranta:

mgr Katarzyna Arciszewska (Uniwersytet Adama Mickiewicz w Poznaniu),
mgr Paulina Bielawska-Srock (Uniwersytet Gdański),
mgr Dominik Delczyk (Uniwersytet Wrocławski),
mgr Igor Kilanowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego),
mgr Bartosz Jastrzębski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu),
mgr Kamil Majewski (Uniwersytet Śląski w Katowicach),
mgr Magdalena Osińska-Wilińska (Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk),
mgr Katarzyna Skalska (Uniwersytet Wrocławski),
mgr Joanna Skwarska-Kędziora (Uniwersytet SWPS),
mgr Michał Wiśniewski (Uniwersytet Gdański),
mgr Anna Rasińska (Uniwersytet Śląski w Katowicach),
mgr Karina Żmudzińska (Uniwersytet Łódzki).