Przewodniczący Zespołu Prawnego Rzecznika Praw Doktoranta:

mgr Konrad Graczyk (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

kontakt: rzecznik@krd.edu.pl

Członkowie Zespołu Prawnego Rzecznika Praw Doktoranta:

Katarzyna Arciszewska (Uniwersytet Adama Mickiewicz w Poznaniu)
Paulina Bielawska-Srock (Uniwersytet Gdański)
Bartosz Jastrzębski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Michał Kośmider (Uniwersytet Gdański)
Piotr Maciaszek (Uniwersytet Gdański)
Kamil Majewski (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Magdalena Osińska-Wilińska (Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk)
Joanna Skwarska-Kędziora
Justyna Tlatlik (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Hanna Wiczanowska (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Anna Wolny (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Karina Żmudzińska (Uniwersytet Łódzki)