Zespół Rzecznika Praw Doktoranta

mgr Paulina Bielawska-Srock (Uniwersytet Gdański) Przewodnicząca Zespołu i Zastępca RPD

Członkowie Zespołu Prawnego Rzecznika Praw Doktoranta:

mgr Katarzyna Arciszewska (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu),
mgr Dominik Delczyk (Uniwersytet Wrocławski),
mgr Bartosz Jastrzębski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu),
mgr Alexander M. Juranek (Uniwersytet Warszawski)
mgr Jakub Krawczyk (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
mgr Magdalena Łukawska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
mgr Kamil Majewski (Uniwersytet Śląski w Katowicach),
mgr Magdalena Osińska-Wilińska (Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk),
mgr Barbara Pietrzyk-Tobiasz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
mgr Katarzyna Skalska (Uniwersytet Wrocławski),
mgr Joanna Skwarska-Kędziora (Uniwersytet SWPS),
mgr Tomasz Słapczyński (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
mgr Urszula Wójcik (Uniwersytet Warszawski)
mgr Grzegorz Zębik (Uniwersytet Śląski w Katowicach)