Odpowiedź na zapytanie


Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedzią na pismo z dnia 13.04.2021 r. jaką Krajowa Reprezentacja Doktorantów uzyskała od Ministerstwa Nauki i Edukacji w związku z uprawnieniami doktorantów do otrzymywania stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców.

Zobacz posty