Ogłoszenie Konkursów PRODOK 2022 i PROPAN 2022


KONKURSU NA NAJBARDZIEJ PRODOKTORANCKI PODMIOT PROWADZĄCY SZKOŁĘ DOKTORSKĄ LUB STUDIA DOKTORANCKIE W POLSCE; NA NAJBARDZIEJ PRODOKTORANCKI INSTYTUT PAN ORAZ NA NAJLEPSZY SAMORZĄD DOKTORANCKI I  NAJLEPSZY SAMORZĄD W INSTYTUCIE PAN

            Aby wziąć udziału w konkursie PRODOK 2022/ PROPAN 2022, należy wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy. Aby uzyskać link do formularza wygenerowanego specjalnie dla danej jednostki, należy przesłać wiadomość mailową o treści: „Proszę o przesłanie dostępu do formularza elektronicznego dla <nazwa podmiotu>.” Odpowiednio na adres: prodok@krd.edu.pl bądź sd@pan.pl

W odpowiedzi zwrotnej otrzymają Państwo dostęp do elektronicznego formularza konkursowego. Po uzupełnieniu wersji elektronicznej wygenerowany formularz należy wydrukować i podpisać przez osoby wskazane w Regulaminie Konkursu.
Skany podpisanego formularza należy przesłać w formacie pdf na skrzynkę mailową: prodok@krd.edu.pl / sd@pan.pl (decyduje data wpłynięcia maila) oraz pocztą na adres (decyduje data nadania listu) w terminie do dnia 25 października 2022 r.:

PRODOK
ul. Nowogrodzka 12 lok. 6, 00-511 Warszawa

PROPAN
Pałac Kultury i Nauki, Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa, Skrytka pocztowa 24

            Oceniane będą wyłącznie formularze wypełnione i wygenerowane za pomocą systemu elektronicznego, zawierające wymagane podpisy. Wszelkie pytania dotyczące wypełniania formularzy prosimy kierować na adres: prodok@krd.edu.pl / sd@pan.pl

            Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystej Gali Konkursowej w Warszawie.

Dokumenty do pobrania:
PRODOK
– Regulamin Konkursu POBIERZ
– Formularz Konkursu (WZÓR) POBIERZ

PROPAN
Strona konkursu LINK

Konkurs organizowany jest przez Krajową Reprezentacje Doktorantów, Warszawskie Porozumienie Doktorantów oraz Radę Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk.

Serdecznie zachęcamy do udziału w Konkursie!

            W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w Polsce organizatorzy konkursu zgodnie z Regulaminem Konkursu zastrzegają sobie możliwość przeprowadzenia Konkursu PRODOK 2022/ PROPAN 2022 drogą elektroniczną w przypadku ograniczeń związanych z pandemią COVID – 19 lub przesunięcia terminu ogłoszenia wyników konkursu na inny termin wyznaczony przez Krajową Reprezentację Doktorantów.

Zobacz posty