Ogłoszenie konkursów PRODOK i PROPAN


Krajowa Reprezentacja Doktorantów

zaprasza serdecznie do wzięcia udziału w X edycji

Konkursu na Najbardziej Pro-doktorancką Uczelnię w Polsce

PRODOK 2017

logo_prodoc

Krajowa Reprezentacja Doktorantów

oraz Rada Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk

zapraszają serdecznie do wzięcia udziału w V edycji

Konkursu na Najbardziej Pro-doktorancki Instytut

Polskiej Akademii Nauk

PROPAN 2017

logo_propan

W celu udziału w konkursie „PRODOK 2017” lub „PROPAN 2017” należy wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy. Aby otrzymać link do formularza wygenerowanego specjalnie dla danej uczelni lub instytutu PAN należy przesłać wiadomość o treści: „Proszę o przesłanie dostępu do formularza elektronicznego dla … (nazwa uczelni, instytutu PAN).”, w przypadku konkursu PRODOK na adres: prodok@krd.edu.pl w przypadku konkursu PROPAN: propan@krd.edu.pl. W odpowiedzi zwrotnej otrzymają Państwo dostęp do elektronicznego formularza konkursowego wygenerowanego dla danej uczelni lub instytutu PAN.

Po uzupełnieniu wersji elektronicznej, generowany jest automatycznie formularz,     który wraz z wymaganymi podpisami należy przesyłać na adres:

Krajowa Reprezentacja Doktorantów
ul. Koszykowa 60/62 lok. 11, 00-673 Warszawa
z dopiskiem: „PRODOK 2017” lub „PROPAN 2017”

w terminie do 16 października 2017r. – konkurs PROPAN (decyduje data stempla pocztowego).

w terminie do 23 października 2017r. – konkurs PRODOK (decyduje data stempla pocztowego).

 

Oceniane będą wyłącznie formularze wypełnione i wygenerowane za pomocą systemu elektronicznego zawierające wymagane podpisy. Wszelkie pytania dotyczące wypełniania formularza prosimy kierować na adres katarzyna.kryszczuk@krd.edu.pl w temacie wpisując „PRODOK 2017” lub „PROPAN 2017″.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród będzie połączone z Konferencją Kół Naukowych IKONA i nastąpi podczas uroczystej Gali Konkursów PRODOK i PROPAN w dniu 19 listopada 2017r. o godzinie 10:15 w Zamku Królewskim w Warszawie.

Serdecznie zachęcamy do udziału w Konkursie.

 

PRODOK 2017:

Pismo przewodnie

Formularz PRODOK

Regulamin PRODOK 2017

PROPAN 2017:

Pismo przewodnie

Formularz PROPAN

Regulamin PROPAN

 

Zmiany w formularzu PRODOK i PROPAN względem roku 2016

 

Zobacz posty