Ogłoszenie Konkursu na Najbardziej Prodoktorancką Uczelnię w Polsce PRODOK edycja 2014


Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów

oraz Fundacja Edukacyjna Perspektywy

zapraszają serdecznie do wzięcia udziału w VII edycji

Konkursu na Najbardziej Prodoktorancką Uczelnię

PRODOK 2014 

            W celu zgłoszenia Uczelni do udziału w konkursie prosimy o przesłanie wiadomości o treści:

Proszę o przesłanie dostępu do formularza elektronicznego dla … (nazwa Uczelni).”,

 na adres prodok@krd.edu.pl w tytule wiadomości wpisując:

„PRODOK 2014 – … (nazwa Uczelni)”.

W odpowiedzi zwrotnej otrzymają Państwo dostęp do elektronicznego formularza konkursowego wygenerowanego dla danej uczelni. Po uzupełnieniu wersji elektronicznej, generowany jest automatycznie formularz, który wraz z wymaganymi podpisami należy przesyłać na adres: 

 

 Krajowa Reprezentacja Doktorantów
ul. Koszykowa 60/62 lok. 11, 00-673 Warszawa
z dopiskiem: „PRODOK 2014”

w terminie do 24 października 2014 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Oceniane będą wyłącznie formularze wypełnione i wygenerowane za pomocą systemu elektronicznego zawierające wymagane podpisy.

Wszelkie pytania dotyczące wypełniania formularza prosimy kierować na adres jagoda.kicielinska@krd.edu.pl  w temacie wpisując „PRODOK 2014”.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystej Gali Konkursów PRODOK i PROPAN w dniu 14 listopada o godzinie 14:00 w Pałacu Staszica w Warszawie.

Serdecznie zachęcamy do udziału w Konkursie.

Wzór Formularza PRODOK_2014

Pismo przewodnie PRODOK 2014

Regulamin PRODOK 2014

Zobacz posty