Ogłoszenie Konkursu na Najbardziej Prodoktorancki Instytut Polskiej Akademii Nauk w Polsce PROPAN edycja 2014

Ogłoszenie Konkursu na Najbardziej Prodoktorancki Instytut Polskiej Akademii Nauk w Polsce PROPAN edycja 2014

Rada Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk

Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów

 oraz Fundacja Edukacyjna Perspektywy

 zapraszają serdecznie do wzięcia udziału w II edycj

Konkursu na Najbardziej Prodoktorancki Instytut Naukowy

Polskiej Akademii Nauk

PROPAN 2014

W celu udziału w konkursie należy wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy. Indywidualny link do formularza został przesłany do wszystkich instytutów prowadzących studia doktoranckie, zarówno drogą mailową jak i elektroniczną. Można go również otrzymać, kontaktując się z organizatorami pod adresempropan@krd.edu.pl.

Po uzupełnieniu wersji elektronicznej, generowany jest automatycznie formularz, który wraz z wymaganymi podpisami należy przesyłać na adres: 

 Krajowa Reprezentacja Doktorantów
ul. Koszykowa 60/62 lok. 11, 00-673 Warszawa
z dopiskiem: „PROPAN 2014” 

w terminie do 24 października 2014 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Oceniane będą wyłącznie formularze wypełnione i wygenerowane za pomocą systemu elektronicznego zawierające wymagane podpisy.

Wszelkie pytania dotyczące wypełniania formularza prosimy kierować na adres jagoda.kicielinska@krd.edu.pl  w temacie wpisując „PROPAN 2014”.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystej Gali Konkursów PRODOK i PROPAN w dniu 14 listopada o godzinie 14:00 w Pałacu Staszica w Warszawie.

Serdecznie zachęcamy do udziału w Konkursie.