Ogłoszenie konkursu PRODOK 2016 i PROPAN 2016


Szanowne Doktorantki, Szanowni Doktoranci!

Krajowa Reprezentacja Doktorantów

zaprasza serdecznie do wzięcia udziału w IX edycji

Konkursu na Najbardziej Pro-doktorancką Uczelnię w Polsce

PRODOK 2016

 

Krajowa Reprezentacja Doktorantów

oraz Rada Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk

zapraszają serdecznie do wzięcia udziału w IV edycji

Konkursu na Najbardziej Pro-doktorancki Instytut

Polskiej Akademii Nauk

PROPAN 2016

W celu udziału w konkursie „PRODOK 2016” lub „PROPAN 2016” należy wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy. Aby otrzymać link do formularza wygenerowanego specjalnie dla danej uczelni lub instytutu PAN należy przesłać wiadomość o treści: „Proszę o przesłanie dostępu do formularza elektronicznego dla … (nazwa uczelni, instytutu PAN).”, w przypadku konkursu PRODOK na adres: prodok@krd.edu.pl, w przypadku konkursu PROPAN: propan@krd.edu.pl. W odpowiedzi zwrotnej otrzymają Państwo dostęp do elektronicznego formularza konkursowego wygenerowanego dla danej uczelni lub instytutu PAN.

Po uzupełnieniu wersji elektronicznej, generowany jest automatycznie formularz, który wraz z wymaganymi podpisami należy przesyłać na adres:

Krajowa Reprezentacja Doktorantów
ul. Koszykowa 60/62 lok. 11, 00-673 Warszawa
z dopiskiem: „PRODOK 2016” lub „PROPAN 2016”

w terminie do 28 października 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Oceniane będą wyłącznie formularze wypełnione i wygenerowane za pomocą systemu elektronicznego zawierające wymagane podpisy. Wszelkie pytania dotyczące wypełniania formularza prosimy kierować na adres anna.katarzyna.zaleszczyk@krd.edu.pl w temacie wpisując „PRODOK 2016” lub „PROPAN 2016″.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystej Gali Konkursów PRODOK i PROPAN
w dniu 18 listopada o godzinie 14:00 w Pałacu Staszica w Warszawie.

Serdecznie zachęcamy do udziału w Konkursie.

 

PRODOK 2016:

Pismo przewodnie

Formularz konkursowy

Regulamin konkursu

PROPAN 2016:

Pismo przewodnie

Formularz konkursowy

Regulamin konkursu

Zobacz posty