Ogłoszenie Konkursu PRODOK 2021

Ogłoszenie Konkursu PRODOK 2021

KONKURSU NA NAJBARDZIEJ PRODOKTORANCKI PODMIOT PROWADZĄCY SZKOŁĘ DOKTORSKĄ LUB STUDIA DOKTORANCKIE W POLSCE ORAZ NA NAJLEPSZY SAMORZĄD DOKTORANCKI

PRODOK 2021

            Aby wziąć udziału w konkursie PRODOK 2021, należy wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy. Aby uzyskać link do formularza wygenerowanego specjalnie dla danej jednostki, należy przesłać wiadomość mailową o treści: „Proszę o przesłanie dostępu do formularza elektronicznego dla <nazwa podmiotu>.” na adres: prodok@krd.edu.pl

            W odpowiedzi zwrotnej otrzymają Państwo dostęp do elektronicznego formularza konkursowego. Po uzupełnieniu wersji elektronicznej wygenerowany formularz należy wydrukować i podpisać przez osoby wskazane w Regulaminie Konkursu. Skany podpisanego formularza należy przesłać w formacie pdf na skrzynkę mailową: prodok@krd.edu.pl w terminie do dnia 20 października 2021 r. (decyduje data wpłynięcia maila) oraz pocztą
na adres: ul. Nowogrodzka 12 lok. 6, 00-511 Warszawa w terminie do dnia 20 października 2021 r. (decyduje data nadania listu).

            Oceniane będą wyłącznie formularze wypełnione i wygenerowane
za pomocą systemu elektronicznego, zawierające wymagane podpisy. Wszelkie pytania dotyczące wypełniania formularzy prosimy kierować
na adres: prodok@krd.edu.pl.

Poniżej znajdują się: formularz konkursowy (jest to wzór, który może Państwu ułatwić proces gromadzenia danych, należy pamiętać jednak, że nie jest to wersja właściwa formularza – w celu jej uzyskania należy zgłosić się do organizatorów konkursu) oraz regulamin konkursu. 

Formularz konkursowy PRODOK 2021 (wzór)

Regulamin PRODOK 2021

            Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystej Gali Konkursowej w Warszawie. O dacie wydarzenia poinformujemy wkrótce.

Konkurs organizowany jest przez Krajową Reprezentacje Doktorantów oraz Radę Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk.

Serdecznie zachęcamy do udziału w Konkursie!

            W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w Polsce organizatorzy konkursu zgodnie z § 5. pkt 3 Regulaminu Konkursu zastrzegają sobie możliwość przeprowadzenia Konkursu PRODOK 2021 drogą elektroniczną w przypadku ograniczeń związanych z pandemią COVID – 19 lub przesunięcia terminu ogłoszenia wyników konkursu na inny termin wyznaczony przez Krajową Reprezentację Doktorantów.