Ogłoszenie Konkursu PRODOK/PROPAN

Ogłoszenie Konkursu PRODOK/PROPAN

Krajowa Reprezentacja Doktorantów
zaprasza serdecznie do udziału w XI edycji

Konkursu na Najbardziej Pro-doktorancką Uczelnię w Polsce

PRODOK 2018

 

Krajowa Reprezentacja Doktorantów
oraz Rada Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk
zapraszają serdecznie do udziału w VI edycji

Konkursu na Najbardziej Pro-doktorancki Instytut Polskiej Akademii Nauk

PROPAN 2018

 

W celu udziału w konkursie „PRODOK 2018” lub „PROPAN 2018” należy wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy. Aby otrzymać link do formularza wygenerowanego specjalnie dla danej uczelni lub instytutu PAN należy przesłać wiadomość o treści: „Proszę o przesłanie dostępu do formularza elektronicznego dla … (nazwa uczelni, instytutu PAN).”, w przypadku konkursu PRODOK na adres: prodok@krd.edu.pl w przypadku konkursu PROPAN:
propan@krd.edu.pl. W odpowiedzi zwrotnej otrzymają Państwo dostęp do elektronicznego formularza konkursowego wygenerowanego dla danej uczelni lub instytutu PAN. Po uzupełnieniu wersji elektronicznej, generowany jest automatycznie formularz, który wraz z wymaganymi podpisami należy przesyłać na adres:

 

Krajowa Reprezentacja Doktorantów
ul. Koszykowa 60/62 lok. 11, 00-673 Warszawa
z dopiskiem: „PRODOK 2018” lub „PROPAN 2018”

 

  • w terminie do 05 października 2018r. – konkurs PROPAN (decyduje data stempla pocztowego);
  • w terminie do 19 października 2018r. – konkurs PRODOK (decyduje data stempla pocztowego).

 

Oceniane będą wyłącznie formularze wypełnione i wygenerowane za pomocą systemu elektronicznego zawierające wymagane podpisy. Wszelkie pytania dotyczące wypełniania formularza prosimy kierować na adres katarzyna.kryszczuk@krd.edu.pl w temacie wpisując „PRODOK 2018” lub „PROPAN 2018″.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród będzie połączone z Konferencją Kół Naukowych IKONA i nastąpi podczas uroczystej Gali Konkursów PRODOK i PROPAN w dniu 18 listopada o godzinie 10:45 w Warszawie.

Serdecznie zachęcamy do udziału w Konkursie!

 

PRODOK 2018:
Formularz konkursowy
Regulamin konkursu

PROPAN 2018:
Formularz konkursowy
Regulamin konkursu