Ogłoszenie o naborze do projektu EKO-BIO Circural Economy


OGŁOSZENIE

o naborze do projektu EKO-BIO Circular Economy

Szanowne Doktorantki, szanowni Doktoranci!

Pilnie poszukujemy doktorantów (i nie tylko)! z ciekawymi pomysłami, nie bojących się wyzwań do realizowanego projektu Eko – Bio Circular Economy, stworzenia mini parku technologicznego na zasadzie Circular Economy i Natural Based Product. Projekt o dużym potencjale innowacyjnym, jak najbardziej godny uwagi.

Poszukujemy praktyków z doświadczeniem w projektach z pozyskiwaniem funduszy europejskich, formowaniu zadań badawczych oraz specjalistów lubiących eksperymenty! Nastawiamy się na długotrwałą współpracę.

Wymagania:

Stopień naukowy doktora lub inżyniera, ale szukamy również kandydatów na personel techniczny. Mile widziane własne patenty i know-how z zakresu eko-technologii.

Kategorie

 •  projektowanie małych i średnich bio-oczyszczalni ścieków, hydrobotanika
 • „eksperymentalne uprawy” i obiegi wodne, technologie hydroponiczne
 • technologie szklarniowe (oświetleniowe i izolacyjne) oraz technologie eko-budonictwa (architekt)
 • ichtiologia, mikrobiologia (probiotyczna) i immunologia, metagenomika środowiska wodnego
 • programowanie, wdrażanie inteligentnych rozwiązań e-commerce, MLM, algorytmy sprzedażowe, tworzenie portali  społecznościowych (tu nie są wymagane stopnie naukowe, tylko  umiejętności praktyczne)

Miejsce realizacji projektu:

Miejsce projektów to woj. mazowieckie (w szczególności Warszawa i okolice, Prószków, Piaseczno, Otwock, Garwolin) oraz województwo warmińsko – mazurskie.

Wymagane dokumenty:

CV z krótkim listem motywacyjnym, zawierającym informację gdzie widzę siebie w projekcie  Eko- Bio Circular Economy? (działalność naukowa, pisanie artykułów,  doświadczenia, montaże, zadania techniczne i doświadczalne,  zbieranie danych, projektowanie koncepcji, hodowla, uprawa, pomoc przy pisaniu wniosków na granty, działania marketingowe lub inne) oraz hasła kluczowe: np. OZE, oczyszczalnia hydrobotaniczna, aquaponika, mikrobiologia, ichtiologia, eko-architektura, eko-budownictwo, inżynieria eko-hydrologiczna,  circular economy, natural based product, samowystarczalność, edukacja, kompostowanie, fermentacja, wetlandy, park technologiczny.

Mile widziane informacje o zainteresowaniach, potencjale rozwojowym,  własnych pomysłach, innowacjach, patentach, znajomość projektów podobnego typu na świecie, mile widziana możliwość koordynacji projektu z  pracą doktorską oraz informacją o dyspozycyjności.

Dokumenty aplikacyjne prosimy nadsyłać na adres: anna.kuklinska@krd.edu.pl do 28 sierpnia 2018 roku. Aplikacje spełniające wymogi zostaną przekazane jednostce realizującej projekt, która po zapoznaniu się z nadesłanymi aplikacjami skontaktuje się z wybranymi kandydatami. Wysłanie dokumentów aplikacyjnych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzaniu danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji uczestników do projektu Eko – Bio Circular Economy.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

                Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Krajową Reprezentację Doktorantów z siedzibą przy ul. Koszykowej 60/62 lok. 11 w Warszawie oraz Kancelarię adwokacką Kamil Jasiński adres do korespondencji: ul. Biskupia 14/12, 04-216 Warszawa,  adres biura: ul. Nowy Świat 27, 00-029 Warszawa, NIP:113-24-76-059, REGON:141329015 w celu realizacji procesu rekrutacji uczestników do projektu Eko – Bio Circular Economy. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie poprzez dostarczenie pisemnego oświadczenia na wskazanej adres Administratorów Danych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej wcześniej zgody.

 

Klauzula informacyjna o sposobach i celach przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Krajowa Reprezentacja Doktorantów z siedzibą przy ul. Koszykowej 60/62 lok. 11 w Warszawie oraz Kancelaria adwokacka Kamil Jasiński
  adres do korespondencji: ul. Biskupia14/12, 04-216 Warszawa,  adres biura: ul. Nowy Świat 27, 00-029 Warszawa, NIP:113-24-76-059, REGON:
 2. Na podstawie wyrażonej zgody, Państwa dane osobowe będą przekazane w celu realizacji procesu rekrutacji do projektu Eko – Bio Circular Economy Kancelarii adwokackiej Kamil Jasiński
  adres do korespondencji: ul. Biskupia14/12, 04-216 Warszawa,  adres biura: ul. Nowy Świat 27, 00-029 Warszawa, NIP:113-24-76-059, REGON: Bez Państwa zgody i wiedzy nie przekazujemy danych osobowych podmiotom zewnętrznym, jednak w celu realizacji procesu rekrutacji do projektu Eko – Bio Circular Economy muszą trafić do ww podmiotu realizującego projekt.
 3. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez 3 lata od daty podania danych osobowych.
 4. Przysługują Państwu następujące prawa:
 • dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenia danych osobowych,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu skorzystania ze swoich praw, prosimy aby zgłosili Państwo swoje żądanie pisemnie na adres siedziby Administratorów Danych. Poprosimy Państwa o potwierdzenie swojej tożsamości w siedzibie firmy.

 1. Informujemy, że wyrażona przez Państwa zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, jednakże niezbędna do realizacji świadczonych przez nas usług. W przypadku niewyrażenia zgody, nie możemy świadczyć Państwu naszych usług.

 

Ogłoszenie do pobrania.

Zobacz posty