Ogłoszenie o naborze do Szkoły Młodego Naukowca-Samorządowca – SMNS KRD


Krajowa Reprezentacja Doktorantów ogłasza nabór do programu „Szkoła Młodego Naukowca-Samorządowca” zwanego dalej „SMNS KRD”, realizowanego przy wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach konkursu „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego w 2020 roku”.
„Szkoła Młodego Naukowca-Samorządowca” to program mający na celu przeprowadzenia szkoleń dla przedstawicieli środowiska doktorantów, kształcących się zarówno w szkołach doktorskich oraz uczestników studiów doktoranckich, w obliczu zmienionej formy kształcenia młodych naukowców, jak również przemian zachodzących w nauce i szkolnictwie wyższym. Projekt ma przede wszystkim za zadanie zwiększyć świadomość doktorantów w zakresie rzeczywistości prawnej, jak również wyposażyć w niezbędne umiejętności miękkie i kompetencje twarde. Realizacji tego celu ma służyć przeszkolenie grupy doktoranckich ekspertów, którzy po odbyciu szkolenia przeprowadzą spotkania informacyjne w ośrodkach akademickich w całym kraju.

Co oferujemy?

W ramach projektu SMNS Krajowa Reprezentacja Doktorantów uczestnikom oferuje:

 • nieodpłatny udział w 40 godzinnym cyklu szkoleń z zakresu: 
  • regulacji dotyczących doktorantów kształcących się w szkołach doktorskich, 
  • regulacji w zakresie okresu przejściowego, 
  • nowych regulacji związanych ze zmianami ustawowymi w związku z pandemią COVID-19,
 • zakwaterowanie i wyżywienie podczas “SMNS KRD”; 
 • możliwość otrzymania certyfikatów po odbyciu dwóch szkoleń i spełnienia wymogów niezbędnych do ukończenia programu szkolenia 
 • Termin i miejsce szkolenia: 14-18.09.2020 r., Green Park Conference ul. Wyzwolenia 63, 05-140 Serock.
 • Maksymalna liczba miejsc: 35
 • Termin nadsyłania zgłoszeń: 30.08.2020 r.

Zapraszamy do rekrutacji

Od kandydatów oczekujemy:
• ukończonego co najmniej I roku studiów doktoranckich,
• doświadczenia w działalności naukowej i samorządowej,
• wysokiego stopnia zaangażowania oraz odpowiedzialności za realizowane zadania,
• dyspozycyjności czasowej.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie prosimy o przesłanie na adres smns@krd.edu.pl następujących dokumentów:
• skanu podpisanego Formularza zgłoszenia uczestnika SMNS stanowiącego załącznik 1 do
Regulaminu programu „Szkoła Młodego Naukowca-Samorządowca”
• skanu podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych stanowiącej załącznik 2 do
Regulaminu programu „Szkoła Młodego Naukowca-Samorządowca”

Prosimy o następujące tytułowanie wiadomości: “Zgłoszenie – Imię Nazwisko”.
Wyboru uczestników dokona Zarząd KRD zgodnie z Regulaminem “SMNS KRD” po ocenie
przesłanych zgłoszeń oraz skontaktuje się tylko z wybranymi osobami. Ostateczne zakwalifikowanie uczestnika następuje po wypełnieniu wszystkich zobowiązań
wynikających z regulaminu „SMNS”.

Zachęcamy do przesyłania zgłoszeń i udziału w Szkole Młodego Naukowca-Samorządowca!

Załącznik 1 Regulaminu „SMNS”

Załącznik 2 Regulaminu „SMNS”

Ogłoszenie o naborze „SMNS”

Regulamin programu „Szkoła Młodego Naukowca-Samorządowca”

Zobacz posty

Dodaj komentarz