Ogłoszenie wyników Konkursu PRODOK 2020


Najbardziej PRODOKtorancki Podmiot prowadzący szkołę doktorską i/lub studia (doktoranckie) w Polsce oraz Najlepszy Samorząd Doktorancki działający w obrębie Podmiotu zostały wybrane!

Tegoroczna ceremonia ogłoszenia wyników Konkursu PRODOK 2020 ze względu na trwającą pandemię COVID-19 odbyła się w trybie zdalnym.

Konkurs PRODOK 2020 został objęty patronatem oraz wsparciem merytorycznym przez:

  • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  • Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  • Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich
  • Prezes Polskiej Akademii Nauk
  • JM Rektor Politechniki Warszawskiej

Nagrody zostały przyznane w kategoriach: 

  • Najbardziej prodoktorancka Uczelnia w Polsce 
  • Najbardziej prodoktorancki Instytut PAN 
  • Najlepszy Samorząd Doktorantów
  • Dwa wyróżnienia dla podmiotów za wyjątkowe działania na rzecz doktorantów w dobie pandemii COVID-19

W konkursie na najbardziej prodoktorancki Podmiot w Polsce nagrody przyznano: 

III miejsce 

Politechnika Wrocławska

II miejsce 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

I miejsce 

Politechnika Śląska

Dla najbardziej prodoktoranckiego Instytutu Polskiej Akademii Nauk:
Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 

Dla najlepszego Samorządu Doktorantów w konkursie PRODOK 2020: 
Towarzystwo Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dwa wyróżnienia dla podmiotów za wyjątkowe działania na rzecz doktorantów w dobie pandemii COVID-19:
Uniwersytet Warszawski
Instytut Chemii Organicznej PAN

Serdecznie gratulujemy!

Zobacz posty