Ogólnopolska Konferencja Krajowej Reprezentacji Doktorantów – Gdańsk, 25 – 28 kwietnia 2024 r.

Ogólnopolska Konferencja Krajowej Reprezentacji Doktorantów – Gdańsk, 25 – 28 kwietnia 2024 r.

Ogólnopolska Konferencja Krajowej Reprezentacji Doktorantów odbyła się

w Gdańsku w dniach 25 -28 kwietnia 2024 r. Wydarzenie miało miejsce na gdańskich uczelniach wyższych – Politechnice Gdańskiej (25 i 26 kwietnia), na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym (26 kwietnia) oraz na Uniwersytecie Gdańskim (27 kwietnia).

Podczas paneli w Gdańsku, które odbywały się w dniach 26 – 27 kwietnia, Krajowa Reprezentacja Doktorantów w szczególności skupiła się na zagadnieniach związanych z procesem nowelizacji Ustawy PSWiN oraz zbliżającym się procesem ewaluacji jakości kształcenia w szkołach doktorskich. 

Ponadto, w ramach Konferencji odbyły się panele merytoryczne dotyczące między innymi doktorantów o specyficznych potrzebach (kwestie macierzyństwa, udziału doktorantów zagranicznych, czy doktorantów z niepełnosprawnościami w procesie kształcenia), a także skupiono się na tematyce związanej z umiejętnościami miękkimi oraz dodatkowymi aktywnościami młodych naukowców, takimi jak na przykład działalność popularyzatorska.

Podczas otwarcia Ogólnopolskiej Konferencji KRD, swoją obecnością zaszczycili wydarzenie Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Zastępca Dyrektora Departamentu Nauki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz przedstawiciele Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Poza reprezentantami samorządów doktorantów tworzących Krajową Reprezentację Doktorantów obecni byli również Ich Magnificencje Rektorzy Gdańskich Uczelni oraz inni przedstawiciele władz uczelni, w tym prorektorzy oraz dyrektorzy lub kierownicy gdańskich szkół doktorskich. Swoją obecnością zaszczycili również także przedstawicielka Biura Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Pani Dyrektor Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita.

Podczas Konferencji uczestnicy mieli również możliwość wzięcia udziału w uroczystej kolacji z okazji 120-lecia Politechniki Gdańskiej. 

W sobotę konferencja zakończyła się podsumowaniem oraz sprawozdaniem członków Szerokiego Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów z realizacji zadań powierzonych w kadencji 2024.

Składamy serdeczne podziękowania współorganizatorom wydarzenia: 

– Samorząd Doktorantów Politechniki Gdańskiej

– Samorząd Doktorantów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

– Radę Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego

fot. Kamil Pudełko