Ogólnopolska konferencja naukowa „Wiedza Kluczem do Sukcesu”


Szanowne Doktorantki, Doktoranci!

W imieniu Fundacji Promovendi serdecznie zapraszamy na
Ogólnopolską konferencję naukową „Wiedza Kluczem do Sukcesu”.

Jest to inicjatywa o charakterze interdyscyplinarnym i ogólnopolskim, która odbędzie się
w Łodzi w dniu 21 stycznia 2017 roku.

Konferencja kierowana jest do młodych naukowców, zaczynając od studentów I i II stopnia studiów, poprzez doktorantów aż do osób, które uzyskały tytuł doktora w ostatnich 3 latach. W trakcie jednodniowej konferencji doktoranci przedstawią swoje osiągnięcia naukowe zarówno w postaci prezentacji ustnych jak i posterów. Sesje podzielone będą na trzy panele tematyczne obejmujące: nauki ścisłe i techniczne, nauki medyczne oraz nauki humanistyczno-społeczne. Uczestnikom zostaną wydane materiały konferencyjne, zawierające streszczenia wystąpień, jak również przewidziane jest wydanie zbioru artykułów pokonferencyjnych w recenzowanym czasopiśmie.

Wydarzenie będzie miało również wymiar charytatywny, gdyż dzięki tej inicjatywie i Waszej pomocy
część dochodu z Konferencji zostanie przeznaczona na zorganizowanie zajęć rozwojowo-twórczych
dla dzieci z Łódzkiego Domu Dziecka. 

Termin zgłoszeń: 16 grudnia 2016

Koszt uczestnictwa: 300 zł

Więcej informacji na stronie Konferencji

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Zobacz posty