OŚWIADCZENIE ŚRODOWISKA AKADEMICKIEGO W ZWIĄZKU Z AGRESJĄ ROSJI NA UKRAINĘ

OŚWIADCZENIE ŚRODOWISKA AKADEMICKIEGO W ZWIĄZKU Z AGRESJĄ ROSJI NA UKRAINĘ

W związku z agresją zbrojną Rosji na Ukrainę i brutalnym złamaniem umów
międzynarodowych oraz standardów obowiązujących w cywilizowanym świecie, polskie
środowisko akademickie stanowczo potępia napaść na naszego sąsiada i używanie wobec
niego przemocy.

Poniżej pełny tekst Oświadczenia

OŚWIADCZENIEŚRODOWISKA AKADEMICKIEGO W ZWIĄZKU Z AGRESJĄ ROSJI NA UKRAINĘ