Panelowe Spotkania Dyskusyjne – III Ogólnopolska konferencja naukowa INNOWACJE W PRAKTYCE oraz V Wystawa Innowacyjnych Rozwiązań Urządzeń Badawczo-Pomiarowych i Nowych Technologii

Panelowe Spotkania Dyskusyjne – III Ogólnopolska konferencja naukowa INNOWACJE W PRAKTYCE oraz V Wystawa Innowacyjnych Rozwiązań Urządzeń Badawczo-Pomiarowych i Nowych Technologii

Szanowne Doktorantki, Doktoranci!

W imieniu Organizatorów – Polskiej Akademii Nauk oddział w Lublinie,
Centrum Innowacji Naukowo-Edukacyjnych oraz Lubelskich Uczelni Wyższych
serdecznie zapraszamy na
Panelowe Spotkania Dyskusyjne,
obejmujące III Ogólnopolską konferencję naukową INNOWACJE W PRAKTYCE oraz
V Wystawę Innowacyjnych Rozwiązań Urządzeń Badawczo-Pomiarowych i Nowych Technologii,
która odbędzie się w dniach 24-25 listopada 2016 w Arenie Lublin.

Głównym celem PSD 2016 jest upowszechnianie znaczenia osiągnięć naukowych, a także wymiana doświadczeń oraz integracja studentów, doktorantów i młodych naukowców. Rezultatem udziału w wydarzeniu jest możliwość nawiązania kontaktów z przedsiębiorcami, stworzenie interdyscyplinarnych zespołów badawczych oraz zdefiniowanie obszarów ich możliwej współpracy.

III Panelowe Spotkania Dyskusyjne „Innowacje w praktyce” umożliwią uczestnikom prezentację prac badawczych
i przeglądowych
w postaci wystąpień lub posterów oraz umieszczenie streszczeń prac w materiałach konferencyjnych. Możliwa będzie także publikacja rozdziałów (4 pkt. MNiSW). Najlepsze prace zostaną opublikowane w wybranych czasopismach naukowych. W trakcie konferencji odbędą się warsztaty oraz wystawa innowacyjnych urządzeń badawczo-pomiarowych.

Koszt uczestnictwa: 100 PLN (do 15.10.2016), 150 PLN (po 15.10.2016)

Więcej informacji na stronie: www.cine.edu.pl

Kontakt: kontakt@cine.edu.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału!