Pierwsze takie wydarzenie w Polsce – targi pracy dla doktorantów!


Badania oraz prowadzone przez nas szerokie konsultacje społeczne wskazują na to, że większość doktorantów i doktorantek w Polsce nie ma sprecyzowanych planów na dalszą karierę zawodową po uzyskaniu stopnia naukowego. Ponadto praca w wąsko wyspecjalizowanych zespołach badawczych sprawia, że pozostają niewidoczni na rynku pracy.

Bardzo często w świadomości młodych naukowców i naukowczyń jedyną dostępną dla nich możliwością zatrudnienia po zakończeniu doktoratu jest pozostanie na uczelni lub znalezienie pracy w jednym z instytutów badawczych. Osoby, którym nie uda się uzyskać takiego zatrudnienia mają trudności z odnalezieniem się na rynku pracy i znalezieniem satysfakcjonującej oferty w zawodzie w sektorze prywatnym.


Cele Work&Science Forum:

1. Uświadamianie i edukacja doktorantów i doktorantek oraz kandydatów i kandydatki do szkół doktorskich na temat wpływu doświadczenia zawodowego zbieranego w trakcie doktoratu na możliwości rozwoju w sektorze prywatnym.

2. Zasygnalizowanie w przestrzeni publicznej problemu braku efektywnej współpracy sektora akademickiego z firmami R&D w Polsce.

3. Określenie możliwych dróg rozwoju, zdefiniowanie ośrodków, instytucji oraz regionów o najwyższym potencjale rozwoju dla młodych naukowców.

4. Podkreślenie wagi doktoratów wdrożeniowych i zaangażowania firm w aktualny model kształcenia doktorantów i doktorantek.

Zapraszamy do śledzenia nas na naszej stronie internetowej oraz na naszym profilu na Facebooku.

Już wkrótce podamy szczegółowe informacje!

Zobacz posty