Pisma

Data Pisma
02.06.2022Odpowiedź na pismo KRD kluczowe kwestie dla doktorantów
29.04.2022Odpowiedź MEiN zatrudnienie w godzinach nadliczbowych
22.04.2022Postulaty Krajowej Reprezentacji Doktorantów dotyczące zmian ustawodawczych w regulacjach z zakresu prawa o szkolnictwie wyższym i nauki
16.03.2022Odpowiedź MEiN na pismo RPD KRD ws. interpretacji art. 209 ust. 1a PSWiN
06.03.2022Odpowiedź MEiN na pismo RPD KRD ws. zatrudniania doktorantów
14.02.2022Opinia Ministerstwa Edukacji i Nauki w sprawie możliwości zawieszenia kształcenia w szkole doktorskiej
12.01.2021Pismo skierowane przez Krajową Reprezentację Doktorantów w dniu 12.01.2021 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do włączenia społeczności doktoranckiej do Narodowego Programu Szczepień w ramach I etapu. 
13.04.2021Stanowisko w sprawie najpilniejszych kwestii dotyczących społeczności doktoranckiej
17.06.2021Stanowisko Krajowej Reprezentacji Doktorantów na temat propozycji wprowadzenia zmiany do ustawy z dnia 18 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.)
04.08.2021Opinia Polskiej Akademii Nauk na temat postulatów Krajowej Reprezentacji Doktorantów
01.08.2021Opinia Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego na temat postulatów Krajowej Reprezentacji Doktorantów
21.09.2021Opinia Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
na temat postulatów Krajowej Reprezentacji Doktorantów
28.10.2021Odpowiedź MEiN na pismo KRD w sprawie najpilniejszych spraw dotyczących środowiska doktoranckiego
28.10.2021Odpowiedź MEiN na pisma Przewodniczącej Komisji Prawnej dotyczące kwestii związanych z realizowanymi rozprawami doktorskimi