„Polish – Ukrainian Summer Camp for Young Scientists” ROZPOCZĘTY


W dniu 12.09.2022, o godzinie 10:00 na terenie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyło się uroczyste otwarcie „Polish – Ukrainian Summer Camp for Young Scientists”, w który udział wzięli: 

  • Prorektor ds. współpracy międzynarodowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Marta Mendel,
  • Minister Edukacji i Nauki w Ukrainie Shkarlet Serhiy [ONLINE],
  • Dyrektor Szkoły Doktorskiej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Justyna Franc-Dąbrowska,
  • Prezydent Europejskiej Rady ds. Doktorantów i Młodych Badaczy Oleksandr Berezko [ONLINE],
  • Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej Dawid Kostecki [ONLINE],
  • Dyrektor Departamentu Programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej Paweł Kurzyński,
  • Pełnomocnik Rektora SGH w Warszawie ds. współpracy z uczelniami ukraińskimi Iryna Degtyarova,
  • Dyrektor przedstawicielstwa PAN w Kijowie Mateusz Białas,
  • Przewodnicząca Rady Młodych Naukowców przy Ministerstwie Edukacji i Nauki na Ukrainie Olesia Vashchuk.
  • Przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów Jarosław Olszewski.

„Polish – Ukrainian Summer Camp for Young Scientists” to projekt realizowany we współpracy Krajowej Reprezentacji Doktorantów oraz Radą Młodych Naukowców przy Ministerstwie Edukacji i Nauki Ukrainy mający na celu budowanie wspólnej przyszłości badawczej pomiędzy polskim i ukraińskim środowiskiem akademickim. W dniach 11 – 19 września 2022 r. będziemy gościć w Warszawie 34 młodych naukowców z Ukrainy reprezentujących nauki ścisłe, społeczne i humanistyczne. W tym czasie będą oni mieli możliwość zapoznania się z kadrą warszawskich uczelni oraz ich infrastrukturą badawczą. Dodatkowo, ramach wydarzenia, młodzi naukowcy wezmą udział w szkoleniach, warsztatach oraz wydarzeniach kulturalnych. Wierzymy, że dzięki nawiązanej w ten sposób współpracy, będą mogli ukończyć z sukcesem swoje badania, sprawnie uzyskać stopnie naukowe jak również podtrzymać i pielęgnować rozpoczętą współpracę z zespołami z Polski, w dalszej karierze naukowej.

Zobacz posty