Porozumienia

Doktoranckie Forum Uniwersytetów Polskich – DFUP

Doktoranckie Forum Uniwersytetów Polskich (DFUP) zostało powołane w lipcu 2013 roku na Uniwersytecie Gdańskim. Członkami Porozumienia są Samorządy Doktorantów Uniwersytetów zrzeszonych w Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Głównymi zadaniami porozumienia są: reprezentacja na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej środowisk doktorantów uniwersytetów, a także współpraca z organizacjami doktoranckimi w Polsce i za granicą (w tym Krajową Reprezentacją Doktorantów, porozumieniami branżowymi i lokalnymi), organizacja i wsparcie inicjatyw naukowych, kulturalnych i integracyjnych skierowanych do środowiska doktoranckiego, wymiana informacji i doświadczeń istotnych dla środowiska doktorantów uniwersytetów, współpraca z organami i organizacjami reprezentującymi poszczególne obszary szkolnictwa wyższego w Polsce.

Kontakt: kontakt@dfup.pl

Przewodniczący:
mgr Sebastian Barczak
Uniwersytet Gdański

Wiceprzewodnicąca:
mgr Aleksandra Wendorf
Uniwersytet Szczeciński

Sekretarz:
mgr Bartosz Szymczak 
Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w
Toruniu

Porozumienie Doktorantów Uczelni Technicznych – PDUT

Porozumienie Doktorantów Uczelni Technicznych (PDUT) tworzą Samorządy Doktoranckie Polskich Uczelni Technicznych. Porozumienie zostało zawiązane 19 kwietnia 2008 roku z inicjatywy Samorządu Doktorantów Politechniki Gdańskiej. Obecnie zrzesza środowiska doktorantów 21 polskich uczelni technicznych. PDUT jest inicjatywą mającą na celu: reprezentowanie środowiska doktorantów uczelni technicznych, rozwijanie i wspieranie samorządności doktorantów uczelni technicznych, wymianę informacji i doświadczeń, realizowanie wspólnych przedsięwzięć naukowych i kulturalnych, promocję i aktywizację środowiska doktorantów uczelni technicznych.

Kontakt:

email: pdut@krd.edu.pl
Zarząd PDUT – LINK

Strona WWW
Facebook
Linkedin

Rady Samorządu Doktorantów PAN - RSD PAN

W dniu 24.11.2023 r. podczas Zebrania Zwyczajnego Rady Samorządu Doktorantów PAN w Warszawie wybrano skład Rady na kadencję 2023/2024:

• mgr inż. Marta Różycka – przewodnicząca

W Radzie Samorządu Doktorantów PAN pełni funkcję Przewodniczącej. Jest doktorantką III roku w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN w Krakowie, reprezentuje Wydział IV PAN. Celem jej doktoratu jest określenie wpływu warunków trawienia metodą ICP-RIE na jakość struktur detektorów fotonowych typu mesa.

Na co dzień można ją spotkać w Instytucie Mikroelektroniki i Fotoniki – Sieci Badawczej Łukasiewicza w Warszawie. Lubi tańczyć i zawsze ma zrobione piękne paznokcie, chciałaby mieć więcej czasu na podróżowanie.

Kontakt do Marty: mrozycka@pan.pl

• mgr Katarzyna Sawicka – wiceprzewodnicząca

W kadencji 2023/2024 pełni funkcję wiceprzewodniczącego Rady Samorządu Doktorantów PAN. Jako doktorant III roku w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego reprezentuje II Wydział PAN. W swoich badaniach zajmuje się badaniem połączeń neuronalnych między obszarami korowymi a hipokampem w mózgu oraz jak wspomnienia są przechowywane i odtwarzane na poziomie komórkowym. W wolnym czasie zapalona hafciarka, entuzjastka reportaży i kin studyjnych.

Kontakt do Kasi: ksawicka@pan.pl

• mgr Hubert Kasprzak – sekretarz

Hubert Kasprzak pełni funkcje Sekretarza Rady Samorządu Doktorantów PAN. Jako doktorant III roku w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. Ludwika Hirszfelda we Wrocławiu, reprezentuje Wydział V PAN. Został również powołany do Rady Doradczej Krajowej Reprezentacji Doktorantów. W swoich badaniach zajmuje się wpływem bakteriofagów (czyli wirusów bakteryjnych) na wydzielanie czynników pro i przeciwzapalnych przez komórki układu odpornościowego człowieka. Sprawuje funkcję Radnego Wrocławskiego Osiedla Ołbin. W ubiegłym roku startował z list KW Nowej Lewicy do Sejmu RP z Okręgu Wyborczego nr. 3 obejmującego Wrocław i okoliczne powiaty. Jest również nauczycielem biologii w XIV Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu. W wolnym czasie zapalony saunowicz, fan muzyki techno i nocnego życia.

Kontakt do Huberta: hkasprzak@pan.pl

• mgr Ela Jarosińska – przewodnicząca ds. KonDok PAN

W radzie samorządu doktorantów PAN jest przewodniczącą ds. organizacji Konferencji KonDok PAN 2024. Jest doktorantką w Instytucie Chemii Fizycznej PAN w Warszawie, reprezentuje III Wydział PAN. Tematem jej pracy doktorskiej jest wykorzystanie metod elektrochemicznych w analizie hodowli komórkowych, szczególnie w trójwymiarowych hodowlach z wykorzystaniem hydrożeli. Czas wolny spędza na próbach choru oraz szlifowaniu języków obcych. Jest miłośniczką dalekich podróży pociągiem i jazdy na łyżwach.

Kontakt do Eli: ejarosinska@pan.pl

• mgr Marek Barton – członek

W kadencji 2023/2024 pełni funkcję członka Rady Samorządu Doktorantów PAN. Jako doktorant III roku w Instytucie Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów reprezentuje I Wydział PAN. W swoich badaniach zajmuje się relacjami pomiędzy polityką a filozofią w Polsce okresu powojennego, ze szczególnym uwzględnieniem roli Tadeusza i Ireny Krońskich. Ponadto działa na polu popularyzacji historii jako przewodnik miejski. Współpracuje także z placówkami edukacyjnymi i muzealnymi: Instytutem Pamięci Narodowej, Instytutem Tertio Millenio, a ostatnio również Muzeum Historii Polski. Lubi podróże i dobrego rocka.

Kontakt do Marka: mbarton@pan.pl

Nowo wybrana Rada podjęła decyzję o pozostawieniu trzech zespołów, które działały przy Radzie poprzedniej kadencji.

Zgłoszenia do dołączenia do zespołów można wysyłać pod adres sd@pan.pl lub kontaktując się z ich Przewodniczącymi:

Zespół prawny – Przewodniczący: Hubert Kasprzak

Zespół ds. promocji doktorantów PAN – Przewodnicząca: Julia Świderska

• mgr Julia Świderska – przewodnicząca ds. promocji

Julia wspiera radę samorządu doktorantów PAN jako przewodnicząca komisji ds. Social Media. Jest doktorantką III roku w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego. W swoich badaniach skupia się na roli plastyczności neuronalnej w podejmowaniu decyzji przestrzennych. Projektuje również nowe rozwiązania do badań behawioralnych. Działa jako wolontariuszka LabRescue. W wolnych chwilach dzieli czas między książki, gry komputerowe, pichcenie oraz rysowanie. Entuzjastka sztuki, poezji i nauk przyrodniczych.

Zespół ds. organizacji konferencji – Przewodniczący: Elżbieta Jarosińska