Porozumienie Doktorantów Nauk Humanistycznych i Społecznych


W dniu 31 maja 2014 r. Samorządy Doktorantów:

1. Akademii Pedagogiki Specjalnej im Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

2. Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie

3. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

4. Uniwersytetu Warszawskiego

5. Uniwersytetu Wrocławskiego

6. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

7. Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

8. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

przyjęły uchwałą środowisk doktorantów nauk humanistycznych i społecznych Statut Porozumienia Doktorantów Nauk Humanistycznych i Społecznych. Pierwsze posiedzenie Porozumienia Doktorantów Nauk Humanistycznych i Społecznych odbyło się w SWPS w Warszawie. W jego trakcie oprócz przyjęcia Statutu PDNHiS, wybrano organy Porozumienia. Przewodniczącą PDNHiS została Krystyna Heland (APS), Wiceprzewodniczącymi –  Agnieszka Zawadzka (SWPS) oraz Mateusz Niedbała (UPH). W Polsce funkcjonują już porozumienia zrzeszające m.in. doktorantów uczelni technicznych i rolniczych. Idea powołania Porozumienia zrodziła się w trakcie Krajowego Zjazdu Doktorantów we Wrocławiu w grudniu 2013 roku.  Porozumienie jest inicjatywą mającą na celu:

a) Reprezentowanie zrzeszonych środowisk doktorantów nauk humanistycznych i społecznych;

b) Wymianę informacji i doświadczeń;

c) Realizowanie wspólnych przedsięwzięć naukowych i kulturalnych;

d) Podejmowanie współpracy z organizacjami doktoranckimi;

e) Rozwijanie i wspieranie samorządności doktorantów nauk humanistycznych i społecznych;

f) Promocję i aktywizację życia środowiska doktorantów nauk humanistycznych i społecznych;

g) Wydawanie opinii w imieniu środowiska doktorantów nauk humanistycznych i społecznych.

Zobacz posty