Posiedzenie Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Posiedzenie Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Mimo trwającej pandemii COVID-19 Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów pracuje na pełnych obrotach!

W dniu 9 maja 2020 roku w formie wideokonferencji odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu, podczas którego m.in.:

– rozmawialiśmy o misji i wizji KRD;
– uchwaliliśmy postulaty KRD do nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
– dyskutowaliśmy o problemach doktorantów w związku z pandemią COVID-19;
– poruszyliśmy sprawy organizacyjne najbliższych wydarzeń dla doktorantów;
– powołaliśmy kapitułę konkursową PRODOK 2020;
– omówiliśmy temat restrukturyzacji zespołów KRD.

W najbliższym czasie przedstawimy do wiadomości publicznej postulaty KRD do nowelizacji Ustawy 2.0 oraz ogłosimy stosowne nabory do zespołów KRD.

Dodaj komentarz