Postulaty Krajowej Reprezentacji Doktorantów w kontekście rozwoju epidemii COVID-19


Sytuacja związana z zagrożeniem epidemicznym z powodu wirusa COVID-19 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wiąże się z brakiem możliwości nieskrępowanej działalności polskich uczelni.

Pojawiające się z obecną sytuacją ograniczenia w postaci zawieszenia kształcenia, przebywania na terenie uczelni studentów, doktorantów, pracowników naukowych oraz pracowników administracji uczelni, a także ograniczona mobilność krajowa i międzynarodowa, istotnie wpływają na rozwój środowiska akademickiego.

Krajowa Reprezentacja Doktorantów w odpowiedzi na powstałe problemy oraz potrzebę opracowania rozwiązań, zwiększające możliwości rozwoju naukowego doktorantów oraz innych członków środowiska akademickiego w tym czasie, dokonała badania ankietowego, dotyczącego oceny rozwiązań stosowanych względem doktorantów przez polskie uczelnie w sytuacji stanu zagrożenia epidemiologicznego.

W poniższym dokumencie, wskazujemy dotychczasowe wyniki badania ankietowego oraz przedstawiamy najistotniejsze wnioski, płynące z analizy ilościowej i jakościowej udzielonych odpowiedzi.

Zobacz posty

Dodaj komentarz