Powołanie Doktoranckiego Forum Uczelni Medycznych


W dniu 22 lipca Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów miał przyjemność uczestniczyć w zjeździe założycielsko-wyborczy Doktoranckiego Forum Uczelni Medycznych (DFUM). Jest to ogólnopolska inicjatywa mająca na celu współpracę, integrację i reprezentowanie środowiska młodych naukowców z uczelni medycznych.
Inicjatorem wydarzenia był obecny Pełnomocnik Zarządu ds. Uczelni Medycznych Krajowej Reprezentacji Doktorantów.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów doktorantów uczelni należących do Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (KRAUM).
Swoją obecnością wydarzenie uświetnił Prorektor ds. Kształcenia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – prof. Tomasz Kostka oraz Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów.
Na mocy uchwalonego Statutu członkami Doktoranckiego Forum Uczelni Medycznych zostali:
– Uniwersytet Medyczny w Łodzi
– Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy
– Uniwersytet Medyczny w Lublinie
– Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
– Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
– Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
– Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
– Gdański Uniwersytet Medyczny
Jednocześnie delegaci wybrali władze DFUM na dwuletnią kadencję.
Przewodniczący – lek. Mateusz Kowalczyk (Uniwersytet Medyczny w Łodzi)
I Wiceprzewodnicząca – mgr. Anna Kuklińska (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)
II Wiceprzewodniczący – mgr. Wojciech Stemplowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy)
Więcej informacji znajdziecie Państwo na oficjalnej stronie DFUM w portalu Facebook
https://www.facebook.com/Doktoranckie-Forum-Uczelni-Medycz…/

Wszystkim obecnym gratulujemy i życzymy wielu sukcesów oraz owocnej współpracy!

Zobacz posty