Projekt szkoleń www.dlanauki.edu.pl wystartował!


Już w październiku ruszył projekt współfinansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Konstytucja dla Nauki dla Studentów i Doktorantów”! Głównym jego celem jest propagowanie zmian wchodzących wraz z Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce wśród studentów i doktorantów. W ramach projektu organizowany jest cykl bezpłatnych szkoleń o tematyce bezpośrednio dotykającej problemów środowiska akademickiego.
Projekt realizowany jest w największych ośrodkach akademickich w Polsce: we Wrocławiu, Toruniu, Lublinie, Zielonej Górze, Łodzi, Krakowie, Warszawie, Opolu, Rzeszowie, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Olsztynie, Poznaniu oraz Szczecinie
Aby wziąć udział w szkoleniu należy wybrać swoje miasto i zarejestrować się za pomocą formularza zgłoszeniowego ze strony www.dlanauki.edu.pl.
Szkolenia są skoncentrowane bezpośrednio na tematyce studentów i doktorantów oraz poruszają kwestie kształcenia, pomocy materialnej, statutów oraz regulaminów samorządów studenckich i doktoranckich. Dodatkowo informują o zmianach związanych z zarządzaniem oraz organizacją uczelni wyższych. Całość projektu finansowana jest ze środków MNiSW zadania publicznego „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego”.

Kilka pytań do Mateusza Witka, koordynatora projektu:

Skąd pomysł na taki projekt?

Jako studenci działający w organizacjach studenckich śledziliśmy projekt ustawy, a także zmiany do niej. Uznaliśmy, że wiedza, którą pozyskaliśmy w tym czasie na pewno przyda się studentom i doktorantom, stąd pomysł na projekt oraz jego zgłoszenie do Ministerstwa.

Do kogo są skierowane szkolenia ?

Do studentów i doktorantów w całej Polsce, a w szczególności do ich przedstawicieli w samorządach studenckich oraz doktoranckich, a także organów uczelni.

Jaki jest koszt udziału w szkoleniu?

Szkolenia są całkowicie darmowe. Całość projektu jest finansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Co obejmują  szkolenia?

Szkolenia obejmują przygotowanie studentów oraz doktorantów do współtworzenia nowych aktów prawnych (takich jak Regulaminy Samorządów Studenckich i Doktoranckich, Funduszu Pomocy Materialnej, Studiów oraz Statutu Uczelni), do których stworzenia obliguje uczelni Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce.

Czy na szkoleniach obowiązuje limit miejsc?

Tak, obowiązuje zasada kolejności zapisów.

Czy potrzebuje zgody od Dziekana, Rektora lub kogoś innego by uczestniczyć w szkoleniu?

Nie, każdy uczestnik rejestruje się indywidualnie poprzez stronę internetową

Czy po szkoleniu zostanie wystawiony certyfikat?

Tak każdy uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa.

Czy po szkoleniu zostaną udostępnione materiały?

Tak wszystkie materiały będą dostępne na stronie internetowej www.dlaNauki.edu.pl

Kontakt:

Koordynator Projektu:
Mateusz Witek
mail: kontakt@dlaNauki.edu.pl
tel: 695 291 910

Dyrektor Biura Projektu:
Michał Szkudlarek
wspolpraca@dlaNauki.edu.pl
tel: 518 098 003

Zobacz posty