Projekt zmiany Statutu KRD

Projekt zmiany Statutu KRD

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,

w związku z licznymi uwagami do Statutu Krajowej Reprezentacji Doktorantów, Zarząd KRD postanowił podjąć się zmiany Statutu

i niniejszym przedstawia projekt do konsultacji. Projekt m.in. zakłada:

  • umocowanie Rzecznika Praw Doktoranta jako organu KRD;
  • zwiększenie wpływu Zarządu na politykę finansową KRD;
  • zmiana sposobu powoływania Wiceprzewodniczącego KRD oraz umożliwienie powołania dwóch Wiceprzewodniczących KRD;
  • wprowadzenie nowych zasad zgłaszania kandydatur na Przewodniczącego KRD, umożliwiających zapoznanie się z kandydaturami na 7 dni przed Zjazdem Delegatów.

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie do dnia 11 sierpnia 2014 roku uwag na adres konsultacje@krd.edu.pl. Zgłoszenia prosimy przesyłać w formularzu konsultacyjnym (POBIERZ).

Treść projektu:
https://www.dropbox.com/s/3ny28rp7jf3wuaw/Projekt%20Statutu%20KRD%20do%20konsultacji.pdf