Academic Camps for Doctoral Candidates

Krajowa Reprezentacja Doktorantów (National Representation of PhD Candidates) would like to announce the recruitment for Academic Camps for Doctoral Candidates (ACDC). ACDC has been created considering the needs and problems of foreign PhD candidates. The project is being organized in order to support you in different matters you may be dealing with during studies in Poland. 

Program is divided into two major parts. The first one consists of online courses focused on:

  • Administrative procedure of commencing and conducting PhD Studies in Poland,
  • Higher education law (especially rights and obligations of PhD candidates),
  • Intercultural communication (including these elements of polish culture that may be considered essential for foreigners).

Professional trainers would be invited to provide you reliable information on the above mentioned topics. The courses will take place on MS Teams platform.

The second part will take place in the most significant academic and cultural regions of Poland:

  • Warszawa: 7-8 November 
  • Poznań: 14-15 November
  • Kraków: 21-22 November

During those trips you will have a chance not only to meet other foreign PhD candidates, but also to get to know polish culture and history from the unique first- hand experience.

In order to take part in this programme, we would like to encourage you to fill in the application. We will get in touch with you.

Remember, there is always more to explore. Programme is designed for all foreign PhD candidates in Poland. 

We would also like to encourage you to complete the survey regarding needs and problems of foreigners conducting PhD in Poland. This survey is a part of the Academic Camps for Doctoral Candidates (ACDC) programme. ACDC is a project organized in order to support you in different matters you may be dealing with during studies in this country.

All costs of your participation in the second part of the programme are covered by KRD.

Moreover, ACDC will also provide additional support for all foreign PhD Candidates in Poland (not only participants). We are going to create a helpdesk operated by English speaking Polish PhD candidates ready to help in any academic and administrative issues encountered by you in this country.

Krajowa Reprezentacja Doktorantów zaprasza do udziału w programie Academic Camps for Doctoral Candidates (ACDC), realizowanym przy wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w ramach konkursu „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego w 2020 roku”. ACDC jest programem mającym na celu wsparcie obcokrajowców rozpoczynających lub będących w trakcie kształcenia w szkołach doktorskich oraz na studiach doktoranckich w polskich podmiotach kształcących doktorantów.
Głównym celem projektu Academic Camps for Doctoral Candidates jest wspieranie procesu integracji doktorantów z zagranicy. 

Jeden z etapów będzie polegał na przeprowadzeniu kilkudniowego szkolenia w języku angielskim w zakresie:

  • Procedury rozpoczęcia i kontynuowania kształcenia, 
  • Prawo szkolnictwa wyższego i nauki,
  • Komunikacja międzykulturowa.

W ramach programu odbędą się wyjazdy szkoleniowo-studyjne dla uczestników do najważniejszych ośrodków historycznych, kulturowych i akademickich (Warszawa, Kraków, Poznań).

Ponadto w ramach projektu wszyscy obcokrajowcy realizujący doktorat w Polsce, będą mogli skorzystać z platformy, mającej na celu oferowanie wsparcia administracyjnego i prawnego.

Zwracamy się z prośbą o rozpowszechnienie powyższej wiadomości do potencjalnych uczestników programu ACDC.